Tìm
English
Thứ năm, 22/02/2024 - 13:23

Thông báo Về việc kiểm tra, đối chiếu Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông đối với sinh viên CQ60
Số: 16/TB-CTCT&SV ngày 21 tháng 02 năm 2024

Theo quy định tại mục b, Khoản 3, Điều 14 Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT, ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy yêu cầu: sinh viên trúng tuyển vào trường phải xuất trình bản chính bằng tốt nghiệp trung học phổ thông để kiểm tra đối chiếu vào đầu năm học thứ hai.

Để có cơ sở xét công nhận tốt nghiệp trình độ Đại học, Ban CTCT&SV thông báo kế hoạch kiểm tra, đối chiếu Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (hoặc Bổ túc văn hóa) như sau:

1. Đối tượng

Toàn thể sinh viên CQ60 hệ Đại học chính quy.

2. Thời gian và địa điểm.

+ Thời gian: Từ 29/02/2024 đến 06/03/2024 (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật).

+ Địa điểm: Ban CTCT&SV, Phòng 104 – Nhà Hiệu bộ (cô Toàn).

Thời gian kiểm tra cụ thể như sau:

STT

Thời gian

Khoa quản lý

1

29/02/2024

(Thứ năm)

+ Khoa Quản trị kinh doanh;

+ Khoa HTTTKT;

+ Khoa Ngoại ngữ;

2

01/03/2024

(Thứ sáu)

+ Khoa Tài chính công;

+ Khoa Thuế - Hải quan;

3

04/03/2024

(Thứ hai)

+ Khoa Ngân hàng – Bảo hiểm;

+ Khoa Tài chính quốc tế;

+ Khoa Kinh tế

4

05/03/2024

(Thứ ba)

+ Khoa Tài chính doanh nghiệp;

5

06/03/2024

(Thứ tư)

+ Khoa Kế toán;

3. Cách thức kiểm tra, đối chiếu.

+ Lớp trưởng các lớp CQ60 thông báo toàn thể sinh viên trong lớp: nộp 01 bản photo Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (hoặc Bổ túc văn hóa) không cần công chứng thu kèm bản chính.

+ Lớp trưởng mang toàn bộ bản chính & bản photo (sắp xếp theo danh sách sinh viên trong lớp) để thực hiện kiểm tra, đối chiếu theo lịch trên.

+ Sau khi kiểm tra, Ban CTCT&SV chỉ thu lại bản photo, trả lại toàn bộ bản chính cho lớp trưởng để hoàn trả cho sinh viên.

4. Tổ chức thực hiện

Để công tác kiểm tra Bằng tốt nghiệp được thực hiện đúng kế hoạch, Ban CTCT&SV kính đề nghị Ban chủ nhiệm các khoa, Ban cán sự các lớp sinh viên CQ60 thông báo cho sinh viên trong khoa, lớp được biết và thực hiện nghiêm túc theo quy định.

Lưu ý: Những sinh viên không thực hiện việc kiểm tra, đối chiếu bằng tốt nghiệp THPT sẽ không đủ điều kiện xét công nhận tốt nghiệp trình độ đại học theo quy định.

Ban CTCT&SV
Số lần đọc: 1646

Danh sách liên kết