Tìm
English
Thứ hai, 11/03/2024 - 15:8

Kết luận của Giám đốc Học viện về thực hiện công tác tháng 02/2024 và Kế hoạch công tác tháng 3/2024
Số: 286/TB-HVTC ngày 06 tháng 3 năm 2024

I. Kết quả thực hiện công tác tháng 02/2024

Căn cứ Kế hoạch công tác và Kết luận giao ban của Giám đốc Học viện về nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2024, cơ bản các đơn vị đã tích cực, chủ động, nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của tháng, điển hình như: Tổ chức đón Tết cổ truyền, chào xuân mới Giáp Thìn - 2024 vui tươi, an toàn, tiết kiệm. Hoàn thành đối sánh kết quả học tập đối với các đối tượng tuyển sinh của Học viện. Tổ chức thành công Lễ vinh danh sinh viên tiêu biểu chương trình đào tạo chất lượng cao năm 2023. Tổ chức gặp mặt và công bố quyết định tuyển dụng đối với 32 viên chức trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2023. Phối hợp tổ chức thành công đưa Đoàn sinh viên Học viện Tài chính đi trải nghiệm thực tế tại Hàn Quốc..... Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền nhân các ngày Lễ lớn trong tháng và các hoạt động nổi bật của Học viện. (Báo cáo chi tiết đính kèm).

II. Kế hoạch công tác tháng 3/2024

Các đơn vị thuộc Học viện, toàn thể cán bộ, viên chức, giảng viên Học viện quán triệt, bám sát các chỉ đạo, hướng dẫn, quy định, quy chế của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và đào tạo và Học viện, không ngừng nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, tập trung thực hiện các nhiệm vụ, chương trình công tác; tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch công tác tháng 3/2024 đã xây dựng, đúng tiến độ với chất lượng cao nhất. Trong đó, tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác thông tin, truyền thông; nâng cao bản lĩnh của cán bộ viên chức, Đảng viên trong mọi mặt công tác và thực hiện nhiệm vụ; tăng cường phổ biến và tổ chức thực hiện đúng, toàn diện, có hiệu quả các quan điểm, chủ trương của Đảng, các chính sách, quy định, quy chế của Nhà nước, Bộ Tài chính và Học viện, nhất là về bảo vệ chính trị nội bộ, tuân thủ kỷ luật phát ngôn, kỷ luật lao động, quy định về chế độ làm việc,...

Tăng cường công tác tuyên truyền Đề án tuyển sinh đại học năm 2024 của Học viện.

2. Ban Quản lý đào tạo tạo chủ động theo dõi kỹ, sát sao và cập nhật những thay đổi về công tác tuyển sinh đại học năm 2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo để điều chỉnh phù hợp với quy định, phổ biến Đề án và tổ chức tư vấn tuyển sinh năm 2024 đúng quy định..

Tổ chức sớm việc đăng ký chuyên ngành và phân chuyên ngành đào tạo cho sinh viên CQ61; bám sát tiến độ, hoàn thành Dự thảo kế hoạch đào tạo năm học 2024-2025 các hệ ĐHCQ, LTĐH, ĐHVB2 các khóa.

Sớm có phương án giao nhiệm vụ cho các Bộ môn giảng dạy các môn học trong chương trình đào tạo hai chuyên ngành Digital Marketing và Quản trị kinh doanh du lịch.

3. Ban Quản lý đào tạo, Ban Khảo thí và quản lý chất lượng phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thi kết thúc học phần đợt 1 học kỳ II năm học 2023-2024 của đại học chính quy, hệ liên thông đại học, đại học bằng 2 đảm bảo đúng kế hoạch; tổ chức xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên chương trình CLC khóa 58 và các khóa trước của Đại học chính quy, Liên thông đại học, đại học Bằng 2 đợt xét tháng 3/2024.

4. Khoa Sau đại học tiếp tục triển khai kế hoạch tuyển sinh SĐH đợt 1 năm 2024 đảm bảo theo quy định. Các Khoa, Bộ môn và viên chức tăng cường truyền thông, hỗ trợ công tác tuyển sinh của Học viện nói chung, tuyển sinh sau đại học nói riêng. Triển khai xây dựng đề án mở ngành Quản lý kinh tế trình độ tiến sĩ tại Học viện.

Chủ trì phối hợp với Học viện Tài chính kế toán Lào xây dựng đề án mở ngành Tài chính công trình độ thạc sĩ tại CHDCND Lào.

5. Ban Khảo thí và quản lý chất lượng.

Phối hợp với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục triển khai các bước tiếp theo liên quan đến tự đánh giá chương trình đào tạo các ngành trình độ cử nhân; tiếp tục tổng hợp báo cáo TĐG các CTĐT trình độ Thạc sĩ theo góp ý của chuyên gia tư vấn.

Triển khai xây dựng “Kế hoạch tự đánh giá CTĐT theo kế hoạch BĐCL năm 2024” trình Giám đốc phê duyệt. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc khảo sát theo kế hoạch.

6. Ban Công tác chính trị và sinh viên phối hợp tổ chức cho sinh viên CQ60 CLC đi học GDQP&AN tại trung tâm GDQP&AN Đại học Hùng Vương đảm bảo an toàn, hiệu quả.

7. Ban Quản lý khoa học khẩn trương hoàn thiện Quy chế quản lý hoạt động Khoa học và công nghệ tại Học viện trình Giám đốc Học viện xem xét, quyết định ban hành.

8. Ban Hợp tác quốc tế phối hợp với các đơn vị có liên quan trong Học viện thực hiện thủ tục công nhận NCKH và điểm hội nhập đối với các sinh viên hoàn thành tham gia chương trình trải nghiệm thực tế tại Hàn Quốc; tiếp tục tuyển sinh Chương trình trải nghiệm thực tế kết hợp tại Singapore và Malaysia hè 2024.

9. Ban Tổ chức cán bộ triển khai kịp thời quy trình tại các đơn vị thuộc Học viện trong công tác rà soát, bổ sung quy hoạch viên chức lãnh đạo. Thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại viên chức lãnh đạo kịp thời, đúng quy định, phù hợp thực tiễn; đảm bảo thực hiện tốt các chế độ, chính sách của viên chức, người lao động.

Triển khai ký hợp đồng làm việc và cử người hướng dẫn tập sự đối với viên chức được tuyển dụng năm 2023. Triển khai xây dựng Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2024 theo kế hoạch; sớm hoàn thiện Đề án vị trí việc làm.

Xây dựng phương án tổ chức Bộ máy và nhân sự phù hợp với tình hình hiện nay của Học viện.

10. Ban Tài chính kế toán sớm hoàn thiện Quy chế chi tiêu nội bộ của Học viện trình Lãnh đạo Học viện phê duyệt; đôn đốc nhắc nhở các đơn vị để thực hiện tốt công tác giải ngân.

11. Ban Quản trị thiết bị và Đầu tư xây dựng chủ động bám sát các công việc liên quan đến Dự án ĐTXD khối nhà Hiệu bộ để triển khai các bước tiếp theo theo đúng quy định, đảm bảo tiến độ; chủ động xây dựng kế hoạch sửa chữa cơ sở vật chất tiết kiệm, an toàn, hiệu quả đúng quy định.

Rà soát xây dựng phương án quản lý, sử dụng tài sản phù hợp, tiết kiệm, hiệu quả đúng quy định. Hoàn thiện trình Bộ Tài chính phê duyệt Đề án cho thuê tài sản công của Học viện; Xây dựng kế hoạch mua sắm tài sản công giai đoạn 2026-2030 theo quy định..

12. Trung tâm Thông tin phối hợp với các đơn vị khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết và triển khai dự án “Chuyển đổi số hướng tới mô hình Học viện thông minh tại Học viện”. Rà soát các phòng máy, chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ tốt kỳ thi hết môn đợt 1, đợt 2 của năm học.

13. Trạm Y tế tiếp tục chủ động cập nhật tình hình dịch bệnh, sẵn sàng triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Tăng cường tuyên truyền về chấp hành các quy định về bảo hiểm của sinh viên

14. Đoàn Thanh niên chủ động triển khai thực hiện các hoạt động theo kế hoạch, các Khoa tạo điều kiện cho sinh viên tham gia, tạo sự lan tỏa và thêm động lực mới trong học tập, rèn luyện của đoàn viên, thanh niên, sinh viên.

15. Các đơn vị phối hợp tổ chức tuyên truyền nhân ngày 8/3, 20/3, 26/3, 27/3 và các hoạt động của Học viện trong tháng 3.

Thừa lệnh Giám đốc Học viện, Văn phòng thông báo đến các đơn vị được biết và tổ chức triển khai thực hiện./.

Văn phòng Học viện
Số lần đọc: 1591

Danh sách liên kết