Tìm
English
Thứ năm, 04/04/2024 - 10:44

Thông báo đăng ký dự tuyển và xét tuyển đi làm nhiệm vụ quản lý lưu học sinh và hợp tác giáo dục tại Cộng hoà Liên bang Đức
Thông báo đăng ký dự tuyển và xét tuyển đi làm nhiệm vụ quản lý lưu học sinh và hợp tác giáo dục tại Cộng hoà Liên bang Đức

Bộ Giáo dục và Đào tạo tuyển công chức, viên chức đi làm nhiệm vụ hợp tác giáo dục và quản lý lưu học sinh tại Cộng hoà Liên bang Đức, cụ thể tại file đính kèm sau:

Tải file về.

 

 

Số lần đọc: 1617

Danh sách liên kết