Tìm
English
Thứ tư, 19/06/2024 - 11:1

Thông báo Vv: Đăng ký dự thi Olympic Tin và ICPC 2024
Số: 158 /TB-KT&QLCL ngày 18 tháng 6 năm 2024

Căn cứ thông báo số 01 ngày 03/5/2024 của Hội Tin học Việt Nam về việc tổ chức kỳ thi Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam lần thứ 33 và kỳ thi Lập trình sinh viên Quốc tế ICPC Asia Hanoi, tổ chức tại Đại học Công nghiệp Hà Nội, dự kiến từ ngày 10/12/2024 đến ngày 13/12/2024; Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Học viện, Ban Khảo thí & QLCL phối hợp với Bộ môn Tin học Tài chính Kế toán thông báo cho sinh viên kế hoạch đăng ký như sau:

1. Mục đích kỳ thi: Phát hiện, bồi dưỡng những sinh viên giỏi tin, nâng cao chất lượng dạy và học tin, thúc đẩy phong trào học tập của sinh viên các trường đại học, học viện và cao đẳng trong cả nước.

2. Nội dung thi: gồm 2 phần Olympic Tin và lập trình Quốc tế ICPC, xem chi tiết thể lệ cuộc thi tại: https://www.olp.vn/olympic-tin-học-sinh-viên/quy-chế-nội-quy

3. Đối tượng tham gia: Là sinh viên hệ đại học chính quy tập trung đang học tại Học viện, sử dụng tốt một trong các ngôn ngữ lập trình Pascal, C/C++, Java, Python 3.

4. Trách nhiệm và quyền lợi của sinh viên

4.1. Trách nhiệm

- Tham gia đầy đủ và chấp hành đúng quy định của các lớp bồi dưỡng, hướng dẫn môn học dự thi do Bộ môn hoặc Tiểu ban thi Olympic tổ chức.

- Chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế của Học viện và quy chế của các kỳ thi.

4.2. Quyền lợi

- Sinh viên được Học viện khen thưởng và cộng điểm thưởng vào điểm đánh giá môn học/học phần theo quy chế của Học viện.

- Trường hợp sinh viên tham dự kỳ thi Olympic không thể dự thi kết thúc học phần/môn học theo lịch thi của Học viện (do trùng thời gian thi) sẽ được dự thi các học phần/môn học này ở đợt thi bổ sung. Điểm thi của sinh viên ở lần thi bổ sung được tính là thi lần đầu và làm căn cứ để xét học bổng, học phí và các quyền lợi khác.

5. Thời gian, hình thức đăng ký:

Thời hạn đăng ký: Đăng ký đến hết ngày 12/7/2024.

Hình thức đăng ký: Đăng ký trực tiếp tại địa chỉ https://goo.gl/YfyNj5

6. Hướng dẫn ôn luyện:

Sẽ thông báo qua Email sinh viên đăng ký.

Trên cơ sở số lượng sinh viên đăng ký, Ban Khảo thí & QLCL phối hợp với Bộ môn Tin học Tài chính Kế toán báo cáo lãnh đạo Học viện và xin ý kiến về kế hoạch tổ chức thực hiện.

Nhận được thông báo này, Ban Khảo thí & QLCL đề nghị những sinh viên có nguyện vọng tham gia dự thi vào đội tuyển Olympic Tin và đội tuyển ICPC năm 2024 đăng ký đúng thời gian quy định.

Mọi vướng mắc liên hệ trực tiếp tại phòng 109 Ban Khảo thí & QLCL (Số điện thoại thầy Thu: 0988.262.942).

Ban Khảo thí & QLCL
Số lần đọc: 1676

Danh sách liên kết