Tìm
English
Thứ năm, 16/11/2023 - 14:17

TB: v/v Kết quả đăng ký học tín chỉ Lần 1 đối với CQ59, CQ60, CQ61 Học kỳ II năm học 2023 - 2024
Số: 161/TB-QLĐT ngày 16 tháng 11 năm 2023

Căn cứ Thông báo số 1282/TB-HVTC ngày 16/10/2023 về việc Tập huấn và tổ chức đăng ký học theo HTTC học kỳ II năm học 2023 – 2024 đối với sinh viên hệ đại học chính quy, LTĐH và ĐHVB2 loại hình đào tạo chính quy;

Ban Quản lý đào tạo thông báo kết quả đăng ký học tín chỉ Lần 1 học kỳ II năm học 2023 – 2024 đối với CQ59, CQ60, CQ61 như sau:

Khối

Tổng số SV

Số SV đã đăng ký lần 1

Số SV chưa đăng ký lần 1

Số lượng

Tỷ lệ

Số lượng

Tỷ lệ

CQ59

4.327

4.095

94.64%

232

5.36%

CQ60

3.826

3.514

91.85%

312

8.15%

CQ61

3.938

3.755

95.35%

183

4.65%

Tổng cộng:

12.091

11.364

93.99%

727

6.01%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Số liệu đăng ký học tính đến ngày 16/11/2023.

Để đảm bảo quyền lợi của sinh viên CQ59, CQ60, CQ61 trong quá trình đăng ký học theo hệ thống tín chỉ học kỳ II năm học 2023 - 2024, Ban Quản lý đào tạo thông báo sinh viên chưa hoàn thành việc đăng ký học tín chỉ Lần 1 (DSSV chưa hoàn thành việc đăng ký Lần 1 xem trực tiếp trên Website) [XEM TẠI ĐÂY] tiếp tục đăng ký học Lần 2 theo kế hoạch vào ngày 19/11/2023.

Ban Quản lý đào tạo đề nghị các Khoa QLSV liên quan thông báo cho các cố vấn học tập và sinh viên thuộc Khoa quản lý biết và thực hiện./.

Số lần đọc: 9989
Các bài đã đăng

Danh sách liên kết