Tìm
English
Thứ ba, 21/05/2024 - 16:32

TB: v/v tập huấn và tổ chức đăng ký tín chỉ học kỳ I năm học 2024 - 2025 đối với sinh viên hệ ĐH chính quy, Liên thông ĐH và ĐH văn bằng 2
Số: 692/TB-HVTC ngày 21 tháng 05 năm 2024

Căn cứ Quyết định số 508/QĐ-HVTC ngày 07/05/2024 về việc giao Kế hoạch đào tạo năm học 2024 - 2025 đối với các hệ đào tạo;

Học viện Tài chính thông báo việc tổ chức tập huấn, đăng ký tín chỉ  đối với sinh viên hệ Đại học chính quy, Liên thông đại học và Đại học văn bằng 2 (loại hình chính quy) Học kỳ I năm học 2024 - 2025 như sau:

I- Tổ chức tập huấn lý thuyết và thực hành đăng ký tín chỉ

1.1. Đối tượng: Hệ Liên thông đại học khóa 25 và ĐH văn bằng 2 khóa 22 (loại hình chính quy, tuyển sinh đợt 1/2023).

1.2. Lịch tổ chức tập huấn lý thuyết và thực hành đăng ký tín chỉ

Khóa/lớp

SL

SV

Lịch tập huấn đăng ký tín chỉ

Lịch đăng ký thử trên Web

Đợt TS

 

LC25/21.01

48

Tập huấn trực tuyến từ 18h00’ ngày 02/06/2024 (Chủ nhật) qua phần mềm Zoom

ID: 581-058-0056

Từ 20h00' ngày 02/06/2024 (Chủ nhật)

trên Website: dangkytinchi.hvtc.edu.vn

Đợt 1 (Tháng 12/2023)

 

BC22/21.01

7

 

1.3. Nội dung tập huấn và thực hành đăng ký thử

- Hướng dẫn sinh viên quy trình, thao tác đăng ký tín chỉ trên Website, hỗ trợ chia sẻ kinh nghiệm và giải đáp các thắc mắc liên quan đến việc đăng ký học tín chỉ trong kỳ.

- Ban QLĐT phối hợp với công ty Hoàng Hà, Trung tâm thông tin để tổ chức hướng dẫn sinh viên hệ Liên thông đại học và Đại học văn bằng 2 (TS đợt 1/2023) thực hành đăng ký thử trên Website theo lịch thông báo.

II- Tổ chức đăng ký tín chỉ Học kỳ I năm học 2024 - 2025

1. Lịch đăng ký học theo hệ thống tín chỉ chính thức học kỳ I năm học 2024 – 2025 đối với sinh viên hệ ĐH chính quy, Liên thông ĐH và ĐH văn bằng 2 [PHỤ LỤC 1] [XEM TẠI ĐÂYvà được thông báo trên website: https://daotao.hvtc.edu.vn hoặc https://hvtc.edu.vn.

Học viện Tài chính chỉ tổ chức cho sinh viên đăng ký tín chỉ theo lịch trình và thời gian thông báo. Sau khi kết thúc thời gian đăng ký theo lịch đã thông báo, Học viện không tổ chức cho sinh viên đăng ký bổ sung và sinh viên phải chịu trách nhiệm về kết quả đăng ký học của mình.

2. Đối với sinh viên học cùng lúc 2 chương trình (CT2):

- Sinh viên CQ59, CQ60 - Chương trình 2: Thực hiện đúng quy trình đã hướng dẫn đăng ký học và chủ động thực hiện việc đăng ký học theo lịch thông báo.

- Sinh viên học cùng lúc 2 chương trình nộp tiền học phí theo thông báo của Ban Tài chính kế toán. Trên cơ sở DSSV đăng ký nộp tiền học tại Ban TCKT, Ban QLĐT tổ chức lớp học đồng thời thông báo lịch giảng dạy cho các Bộ môn liên quan và lịch học cho sinh viên.

- Cố vấn học tập có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra sinh viên do mình phụ trách thực hiện việc đăng ký học, tư vấn việc đăng ký học và xác nhận kết quả đăng ký học để sinh viên nộp tiền học đúng quy định. Phối hợp với Ban QLĐT (đ/c Tuấn – P108) để giải quyết các vướng mắc trước và trong quá trình đăng ký học tín chỉ Học kỳ I năm học 2024 - 2025.

3. Sinh viên chủ động và hoàn thành việc đăng ký học ở Lần 1 (Lần 2, Lần 3 chỉ tổ chức cho những sinh viên đăng ký chưa thành công ở lần 1 trước đó). Trường hợp, sinh viên không thực hiện việc đăng ký học sau 3 lần thông báo và không có lý do chính đáng, sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định đào tạo tín chỉ.

4. Sinh viên các hệ đào tạo chủ động đăng ký học theo lịch thông báo, xem kế hoạch đào tạo và thời khóa biểu Học kỳ I năm học 2024 - 2025 trên website trước khi thực hiện đăng ký học chính thức.

Nếu có vướng mắc phát sinh trong quá trình đăng ký học, sinh viên liên hệ với Ban Quản lý đào tạo qua số điện thoại: 0981 135 198 để được hỗ trợ và giải đáp kịp thời.

III. Nhiệm vụ của các đơn vị liên quan và trách nhiệm của sinh viên [PHỤ LỤC 2] [XEM TẠI ĐÂY]

Để triển khai công tác đăng ký tín chỉ Học kỳ I năm học 2024 - 2025 đạt kết quả tốt, đề nghị các đơn vị/cá nhân liên quan tăng cường phối hợp để hoàn thành nhiệm vụ và đảm bảo đúng quy định, quy trình thông báo./.

Số lần đọc: 18009
Các bài đã đăng

Danh sách liên kết