Tìm
English
Thứ sáu, 29/01/2021 - 10:17

TB: v/v thay đổi hình thức giảng dạy và học tập
Số: 79/TB-HVTC ngày 29 tháng 01 năm 2021

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, Học viện Tài chính thông báo:

1. Thực hiện hình thức giảng dạy và học tập trực tuyến từ chiều ngày 29/01/2021 đến hết ngày 30/01/2021 đối với các hệ đào tạo đại học.

2. Giảng viên các lớp học trực tiếp theo lịch đã công bố trong các buổi học trên nếu chưa được cấp ID phòng học trực tuyến liên hệ với Ban QLĐT (Đ/c Tùng – SĐT 0989.063.636) để nhận ID phòng học. Đồng thời chủ động thông báo cho sinh viên trong lớp để thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị/cá nhân liên quan liên hệ theo số điện thoại: 0989.063.636 để được giải đáp kịp thời./.

Số lần đọc: 5459
Các bài đã đăng

Danh sách liên kết