Tìm
English
Thứ sáu, 29/01/2021 - 12:2

TB: v/v tạm dừng kế hoạch tổ chức thi kết thúc học phần/môn học các lớp học lại, thi lại, học cùng lúc hai chương trình
Số: /TB-HVTC ngày 29 tháng 01 năm 2021

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19,

Học viện Tài chính thông báo: Tạm dừng lịch thi kết thúc học phần/môn học đối với các lớp học lại, thi lại, học cùng lúc hai chương trình các hệ đào tạo đại học đã công bố thi ca chiều tối ngày 29 và ngày 30/01/2021.

Lịch thi kết thúc học phần/môn học điều chỉnh sẽ thông báo sau.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, các đơn vị/cá nhân liên quan tăng cường phối hợp với Ban Quản lý đào tạo để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 4280
Các bài đã đăng

Danh sách liên kết