Tìm
English
Thứ ba, 09/02/2021 - 8:23

TB: v/v tiếp tục giảng dạy và học tập trực tuyến sau tết Nguyên đán Tân Sửu
Số: /TB-HVTC ngày 09 tháng 02 năm 2021

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 03/02/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; căn cứ tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay, Học viện Tài chính thông báo:

1. Tiếp tục thực hiện hình thức giảng dạy và học tập trực tuyến từ ngày 22/02/2021 đến hết ngày 06/3/2021 đối với các hệ đào tạo đại học.

2. Trưởng các bộ môn nhận ID, pasword phòng học từ Ban QLĐT và thông báo cho giảng viên liên quan.

3. Khoa quản lý sinh viên nhận ID phòng học từ Ban QLĐT và thông báo cho sinh viên các lớp thuộc khoa.

4. Trung tâm thông tin tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật phục vụ công tác giảng dạy của giảng viên và học tập trực tuyến của sinh viên.

5. Ban Quản trị thiết bị bố trí hội trường dạy học cho giảng viên có nhu cầu.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị/cá nhân liên quan liên hệ theo số điện thoại: 0989.063.636 để được giải đáp kịp thời./.

Số lần đọc: 15587
Các bài đã đăng

Danh sách liên kết