Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ bảy, 04/05/2019 - 9:56

TB: v/v Lịch tư vấn trực tuyến công tác tuyển sinh hệ Đại học chính quy năm 2019
Số: 450/TB-HVTC ngày 03 tháng 05 năm 2019

Căn cứ Quyết định số 196/QĐ-HVTC ngày 18/03/2019 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc Ban hành Đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 495/QĐ-HVTC ngày 26/04/2019 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc thành lập Ban tư vấn tuyển sinh trực tuyến hệ đại học chính quy năm 2019;

Căn cứ Thông báo số 420/TB-HVTC ngày 25/04/2019 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc tổ chức tư vấn trực tuyến công tác tuyển sinh hệ Đại học chính quy năm 2019;

Ban Quản lý đào tạo thông báo lịch tư vấn trực tuyến cụ thể như sau:

-  Ngày 06/05/2019 (Thứ hai):

       + Buổi tư vấn 01: Tư vấn xét tuyển thẳng dựa vào kết quả học tập THPT.

-  Ngày 13/05/2019 (Thứ hai):

       + Buổi tư vấn 02: Tư vấn Ngành Kế toán và Ngôn ngữ Anh.

-  Ngày 20/5/2019 (Thứ hai):

       + Buổi tư vấn 03: Tư vấn Ngành Tài chính ngân hàng và HTTT quản lý.

-  Ngày 03/6/2019 (Thứ hai):

       + Buổi tư vấn 04: Tư vấn Ngành Quản trị kinh doanh và Kinh tế.

-  Ngày 16/7/2019 (Thứ ba):

                + Buổi tư vấn 05: Tư vấn đăng ký xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Thời gian các buổi tư vấn:  Từ 20h00’ – 21h30’.

 

Số lần đọc: 1122

Danh sách liên kết