Tìm
English
Thứ hai, 19/06/2023 - 13:45

TB: v/v Kết quả đăng ký học tín chỉ Lần 1 đối với CQ58, CQ59, CQ60 Học kỳ I năm học 2023 - 2024
Số: 69/TB-QLĐT ngày 19 tháng 06 năm 2023

Căn cứ Thông báo số 623/TB-HVTC ngày 05/06/2023 Về việc tổ chức đăng ký tín chỉ Học kỳ I năm học 2023 – 2024 đối với sinh viên hệ ĐH chính quy, Liên thông ĐH và ĐH văn bằng 2;

Ban Quản lý đào tạo thông báo kết quả đăng ký học tín chỉ Lần 1 học kỳ I năm học 2023 – 2024 đối với CQ58, CQ59, CQ60 như sau:

Khối

Tổng số SV

Số SV đã đăng ký lần 1

Số SV chưa đăng ký lần 1

Số lượng

Tỷ lệ

Số lượng

Tỷ lệ

CQ58

4.442

4.202

94.60%

240

5.40%

CQ59

4.330

4.134

95.47%

196

4.53%

CQ60

3.841

3.652

95.08%

189

4.92%

Tổng cộng:

12.613

11.988

95.04%

625

4.96%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Số liệu đăng ký học tính đến ngày 19/06/2023.

Để đảm bảo quyền lợi của sinh viên CQ58, CQ59, CQ60 trong quá trình đăng ký học theo hệ thống tín chỉ học kỳ I năm học 2023 - 2024, Ban Quản lý đào tạo thông báo sinh viên chưa hoàn thành việc đăng ký học tín chỉ Lần 1 (DSSV chưa hoàn thành việc đăng ký Lần 1 xem trực tiếp trên Website) [XEM TẠI ĐÂY] tiếp tục đăng ký học Lần 2 theo kế hoạch vào ngày 20/06/2023.

Ban Quản lý đào tạo đề nghị các Khoa QLSV liên quan thông báo cho các cố vấn học tập và sinh viên thuộc Khoa quản lý biết và thực hiện./.

Số lần đọc: 21671
Các bài đã đăng

Danh sách liên kết