Tìm
English
Thứ hai, 09/09/2019 - 15:55

Giấy mời viết bài Hội thảo KH quốc gia: Thực trạng và giải pháp thúc đẩy phát triển tài chính toàn diện tại Việt Nam

    Theo kế hoạch triển khai và hoàn thành đề tài KX.01.30/19-20, BCN đề tài tổ chức Hội thảo quốc gia lần thứ 3, Hội thảo nhằm mục tiêu đánh giá thực tế cũng như đề xuất các hệ thống giải pháp nhằm thúc đầy Tài chính toàn diện tại Việt Nam. Đây là Hội thảo cuối trong kế hoạch thực hiện đề tài, vì vậy Kính mời các Nhà khoa học quan tâm viết bài và tham dự Hội thảo.

Tải file giấy mời

Ban HTQT
Số lần đọc: 3473

Danh sách liên kết