Tìm
English
Thứ tư, 01/12/2021 - 12:5

Thông tin tóm tắt Những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Hường
Đề tài luận án “ Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp Thương mại trên địa bàn Hà Nội”.
Khoa Sau đại học
Số lần đọc: 5031

Danh sách liên kết