Tìm
English
Thứ ba, 14/12/2021 - 11:58

Thông tin tóm tắt Những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của Lã Thị Thu
Đề tài luận án: “Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất thuốc lá thuộc Tổng công ty thuốc lá Việt Nam”.
Khoa Sau đại học
Số lần đọc: 2926

Danh sách liên kết