Tìm
English
Thứ hai, 16/05/2022 - 14:1

Thông tin tóm tắt Những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của Đinh Doãn Cường
Đề tài luận án: “Hoàn thiện kiểm soát nội bộ tại các công ty cổ phần khai thác và chế biến than thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam”.
Khoa Sau đại học
Số lần đọc: 2566

Danh sách liên kết