Tìm
English
Thứ năm, 09/06/2022 - 11:18

Thông tin tóm tắt Những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của KhamLa VILAKOUN
Đề tài luận án: Quản lý chi ngân sách nhà nước ở tỉnh Viêng Chăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
Khoa Sau đại học
Số lần đọc: 2663

Danh sách liên kết