Tìm
English
Thứ năm, 04/01/2024 - 10:13

Thông tin tóm tắt và những Kết luận mới của NCS Đinh Nguyễn Bảo Anh
Đề tài luận án: Quản trị rủi ro hoạt động tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
Khoa Sau đại học
Số lần đọc: 1134

Danh sách liên kết