Tìm
English
Thứ năm, 16/05/2024 - 13:53

Thông tin tóm tắt và những Kết luận mới của NCS Trần Anh Chung
Đề tài luận án: Giải pháp tài chính thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành tỉnh Thanh Hóa theo hướng phát triển bền vững.
Khoa Sau đại học
Số lần đọc: 4227

Danh sách liên kết