Tìm
English
Thông báo mở lớp ôn thi kế toán viên, kiểm toán viên hành nghề năm 2024 (Lớp học Thứ 7, Chủ nhật) (10/05/2024 | 14:58)
Học viện Tài chính mở các lớp ôn luyện thi lấy chứng chỉ Kế toán viên, Kiểm toán viên năm 2024 để giúp học viên tổng hợp lại kiến thức và cập nhật những kiến thức mới về kế toán, kiểm toán, tài chính, luật kinh tế, … cũng như luyện các kỹ năng làm bài thi CPA để đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi sắp tới do Bộ Tài chính tổ chức. Lịch học cụ thể như sau:
Xem tiếp
Học viện Tài chính thông báo tập hợp nhu cầu học kế toán trưởng (29/03/2024 | 09:00)
Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Tài chính kế toán – Học viện Tài chính thông báo tập hợp nhu cầu học kế toán trưởng như sau:
Xem tiếp
Thông báo mở khóa bồi dưỡng tổng hợp kiến thức thi tuyển công chức Kho bạc Nhà nước (22/03/2024 | 20:55)
Học viện Tài chính thông báo mở khóa bồi dưỡng tổng hợp kiến thức thi tuyển công chức Kho bạc Nhà nước. Cụ thể như sau:
Xem tiếp
Thông báo tập hợp nhu cầu học Đấu thầu (22/03/2024 | 20:53)
Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Tài chính kế toán – Học viện Tài chính thông báo tập hợp nhu cầu học Đấu thầu như sau:
Xem tiếp
Thông báo tuyển sinh lớp Vườn ươm ACCA tại Học viện Tài chính (13/03/2024 | 14:26)
Thông báo tuyển sinh lớp Vườn ươm ACCA tại Học viện Tài chính với các thông tin sau:
Xem tiếp
Thông báo tập hợp nhu cầu học kế toán trưởng (22/02/2024 | 15:55)
Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Tài chính kế toán – Học viện Tài chính thông báo tập hợp nhu cầu học kế toán trưởng như sau:
Xem tiếp
Thông báo tập hợp nhu cầu học kế toán trưởng (04/12/2023 | 08:34)
Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Tài chính kế toán – Học viện Tài chính thông báo tập hợp nhu cầu học kế toán trưởng như sau:
Xem tiếp
Thông báo tập hợp nhu cầu học kế toán trưởng (21/09/2023 | 14:28)
Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Tài chính kế toán – Học viện Tài chính thông báo tập hợp nhu cầu học kế toán trưởng như sau:
Xem tiếp

Danh sách liên kết