Tìm
English
Thứ ba, 15/06/2021 - 18:24

Danh sách thí sinh gửi hồ sơ xét tuyển đại học chính quy năm 2021 diện học sinh giỏi ở bậc THPT qua đường bưu điện (Đợt 1)

Danh sách thí sinh gửi hồ sơ xét tuyển đại học chính quy năm 2021 diện học sinh giỏi ở bậc THPT qua đường bưu điện 

(Đợt 1)

1. Danh sách thí sinh gửi hồ sơ qua đường Bưu điện tới thời điểm hiện tại [XEM TẠI ĐÂY]

2. Danh sách thí sinh gửi hồ sơ qua đường Bưu điện không hợp lệ tới thời điểm hiện tại [XEM TẠI ĐÂY]

Số lần đọc: 7729
Các bài đã đăng

Danh sách liên kết