Tìm
English
Thứ năm, 06/10/2022 - 13:20

TB: v/v điều chỉnh hình thức giảng dạy và hội trường học giai đoạn 2, Học kỳ I năm học 2022-2023
Số: 1065/TB-HVTC ngày 06 tháng 10 năm 2022

Do công tác bàn giao khu giảng đường mới A, B tại 69 Đức Thắng muộn hơn dự kiến, Học viện Tài chính thông báo điều chỉnh hình thức giảng dạy và hội trường học giai đoạn 2, Học kỳ I năm học 2022-2023 như sau:

1. Chuyển từ hình thức giảng dạy trực tiếp sang hình thức giảng dạy trực tuyến đối với sinh viên hệ Đại học chính quy khóa CQ57, CQ58, CQ59 Chương trình chuẩn cho đến khi có thông báo mới. Thời khóa biểu như đã thông báo từ đầu kỳ học, hội trường học chuyển từ trực tiếp sang hội trường trực tuyến.

Tạm hoãn học học phần/môn học GDTC đối với các lớp thuộc khối CQ59/11 Chương trình chuẩn cho đến khi trở lại học trực tiếp.

Hội trường Thời khóa biểu điều chỉnh học trực tuyến đối với sinh viên hệ Đại học chính quy khóa CQ57, CQ58, CQ59 Chương trình chuẩn [XEM TẠI ĐÂY]

Hội trường trực tuyến quy đổi [XEM TẠI ĐÂY]

2. Giữ nguyên hình thức giảng dạy và hội trường học theo Thời khóa biểu đã thông báo đối với sinh viên hệ Đại học chính quy Chương trình chất lượng cao khóa CQ58; CQ59.

3. Giữ nguyên hình thức giảng dạy trực tiếp và điều chỉnh hội trường giảng dạy đối với sinh viên hệ Đại học chính quy khóa CQ60 (bao gồm cả Chương trình chuẩn và Chương trình chất lượng cao) cho đến khi có thông báo mới.

Hội trường Thời khóa biểu điều chỉnh đối với sinh viên hệ Đại học chính quy khóa CQ60 (bao gồm cả Chương trình chuẩn và Chương trình chất lượng cao) [XEM TẠI ĐÂY]

4. Nhiệm vụ các đơn vị liên quan

- Ban Quản trị thiết bị cử cán bộ trực theo dõi, hướng dẫn các khóa/lớp sinh viên chuyển đổi hình thức từ giảng dạy trực tiếp sang trực tuyến.

- Trưởng các bộ môn có lịch giảng dạy đối với sinh viên hệ Đại học chính quy Chương trình chuẩn khóa CQ57; CQ58; CQ59 nhận tài khoản giảng dạy trực tuyến quy đổi qua email từ Ban Quản lý đào tạo; thông báo cho giảng viên giảng dạy các học phần/môn học thuộc Bộ môn biết để thực hiện.

- Các Khoa quản lý sinh viên liên quan thông báo cho sinh viên thuộc Khoa biết để thực hiện; chủ động thông báo lịch điều chuyển hình thức giảng dạy đối với các hội trường liên quan cho cố vấn học tập các lớp biết thông tin và trả lời sinh viên khi cần thiết.                                                

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc đến hội trường học, các cá nhân/đơn vị liên quan phối hợp với Ban Quản lý đào tạo, Ban Quản trị thiết bị để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 85295

Danh sách liên kết