Tìm
English
Thứ sáu, 15/09/2023 - 19:6

TB: v/v phân đại đội, phòng ở, bố trí xe đón sinh viên CQ60 chương trình chuẩn ngành: Kế toán, Kinh tế, Ngôn ngữ Anh, Quản trị kinh doanh đi học GDQP&AN
Số: 118/TB-QLĐT ngày 15 tháng 9 năm 2023

Căn cứ Kế hoạch số 327/KH-HVTC ngày 27/03/2023 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc kế hoạch tổ chức cho sinh viên đi học GDQP&AN năm học 2022-2023 đối với sinh viên CQ60;

Căn cứ số lượng sinh viên CQ60 chương trình chuẩn ngành Kế toán, Kinh tế, Ngôn ngữ Anh, QTKD đăng ký học học phần/môn học GDQP&AN;

Ban Quản lý đào tạo thông báo:

1. Thời gian và địa điểm đưa, đón sinh viên đi học GDQP&AN

1.1. Thời gian và địa điểm đưa sinh viên đi học GDQP&AN

- Thời gian bàn giao sinh viên: 07h50’ ngày 21/09/2023.

- Địa điểm tập trung điểm danh và bàn giao sinh viên: Khu vực sân bóng Học viện Tài chính, số 69 Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

1.2. Thời gian và địa điểm đón sinh viên về Học viện

- Thời gian: 07h30’ ngày 11/10/2023, xe đón sinh viên xuất phát từ Trung tâm GDQP&AN – Đại học Hùng Vương quay trở lại Học viện. Dự kiến 09h30’ về đến điểm tập kết chiều về.

- Địa điểm tập kết chiều về: Khu vực trường tiểu học Đoàn Thị Điểm, đường Nguyễn Đình Tứ, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

- Chiều đón sinh viên từ Trung tâm GDQP&AN – Đại học Hùng vương về Học viện, ban QLĐT có trách nhiệm nhận và bàn giao.    

2. Danh sách biên chế đại đội, phòng ở, số xe của sinh viên, sơ đồ bố trí khu vực đỗ xe và giao, nhận sinh viên

- Danh sách biên chế đại đội, phòng ở [XEM TẠI ĐÂY]

- Danh sách xe đón sinh viên [XEM TẠI ĐÂY]

- Sơ đồ bố trí khu vực đỗ xe [XEM TẠI ĐÂY]

3. Nhiệm vụ của sinh viên:

- Có mặt trước 07h00’ ngày 21/09/2023 tại số 69 Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Sinh viên ra xe theo sơ đồ xếp xe cất hành lý sau đó di chuyển ngay về khu vực sân bóng để điểm danh quân số.

- Yêu cầu xe đưa đón sinh viên đến nơi tập trung dừng/đỗ xe không quá 60 giây và di chuyển theo hướng dẫn.

- Sinh viên phải tuân thủ các nội quy của Học viện và Trung tâm GDQP&AN - Đại học Hùng Vương trong thời gian di chuyển, học tập và sinh hoạt tại Trung tâm.

- Sinh viên có trách nhiệm báo cáo kế hoạch học môn học GDQP&AN cho phụ huynh và người thân biết để hỗ trợ trong quá trình tham gia học tập.

4. Nhiệm vụ cán bộ phụ trách giao, nhận sinh viên

- Có mặt trước 07h00’ ngày 21/09/2023 tại số 69 Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

- Nhận danh sách điểm danh theo xe từ ban QLĐT. Cuối buổi bàn giao lại danh sách điểm danh về ban QLĐT.

5. Đề xuất nhiệm vụ các đơn vị liên quan [XEM TẠI ĐÂY]

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị, cá nhân phối hợp với các đơn vị liên quan để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 19491

Danh sách liên kết