Tìm
English
Thứ năm, 19/01/2017 - 10:39

TB: V/v Kế hoạch tập hợp nhu cầu học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù) học kỳ II năm học 2016 - 2017
Số: 1101/TB-HVTC ngày 27 tháng 10 năm 2016

Căn cứ Quyết định số 479/QĐ-HVTC ngày 16/5/2016 về việc giao kế hoạch đào tạo năm học 2016-2017 đối với các hệ đào tạo;

Học viện Tài chính thông báo kế hoạch tập hợp nhu cầu học lại (gồm cả học cải thiện điểm, học bù) học kỳ II năm học 2016 - 2017 đối với SV các hệ ĐH chính quy (gồm cả học cùng lúc 2 chương trình), liên thông ĐH, ĐH bằng hai như sau:

* Lưu ý: Trong thời gian thực tập sinh viên không được đăng ký học lại, học cải thiện, học bù học phần/môn học. Thời gian thực tập cụ thể như sau: hệ Đại học chính quy khóa 51 (13/02 - 27/05/2017); hệ Liên thông đại học khóa 18 thực tập từ (11/04 - 03/06/2017).

1. Kế hoạch tập hợp nhu cầu học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù) học kỳ II năm học 2016-2017 (Lịch học lớp riênglớp ghép thông báo trên Website: aof.edu.vn/daotao hoặc aof.edu.vn).

- Lịch tập hợp lớp riêng [XEM TẠI ĐÂY]

- Lịch tập hợp lớp ghép [XEM TẠI ĐÂY]

(Xem Kế hoạch và Thời khóa biểu Học kỳ II - Năm học 2016 - 2017 [XEM TẠI ĐÂY])

2. Điều kiện đăng ký học lại:

- Học lại (gồm thực tập lại): SV các hệ ĐH chính quy, liên thông ĐH và ĐH bằng 2 còn nợ học phần/môn học trong chương trình đào tạo toàn khóa.

- Học cải thiện điểm: Áp dụng đối với SV đào tạo theo hệ thống tín chỉ và SV phải đủ điều kiện học theo quy định hiện hành của Học viện.

- Học bù: Áp dụng đối với những SV chưa đăng ký học theo HTTC lần đầu các học phần/môn học đã bố trí lịch học ở các học kỳ trước.

3. Tổ chức đăng ký và mở lớp học lại

3.1. Điều kiện mở lớp học lại lớp riêng (học tối hoặc học ban ngày):  

- Các học phần/môn học có số SV đăng ký học lại có từ 10 SV trở lên bố trí học lớp riêng (học tối hoặc học ban ngày). Nếu số lượng SV đăng ký dưới 10 SV sẽ được bố trí chuyển sang lịch học phù hợp không trùng với lịch học SV đăng ký.

 - SV hệ ĐH chính quy khóa 51 trở về trước hoặc hệ LTĐH, ĐH bằng 2 có nhu cầu mở lớp riêng (tập hợp tối thiểu đủ 10 SV trở lên) từ ngày 03/01/17 (đợt 1) hoặc từ 10/4/17 (đợt 2) đối với các học phần/môn học nghiệp vụ chuyên ngành, học phần chuyên sâu chuyên ngành (chưa có lịch bố trí học phần đó trong kế hoạch thông báo) chủ động nộp đơn đăng ký học lại (Mẫu 2- Đơn đăng ký mở lớp học lại bổ sung - [DOWLOAD MẪU TẠI ĐÂY] qua Khoa QLSV liên quan, sau đó Khoa QLSV chuyển về Ban QLĐT (P.304) trước ngày đăng ký học của mỗi đợt (Đợt 1 vào ngày 02&03/11/2016 và Đợt 2 vào ngày 16&17/01/2017) để tổng hợp và nghiên cứu bố trí lịch học phù hợp.

(Riêng SV hệ LTĐH và ĐH bằng 2 nộp đơn trực tiếp tại Ban QLĐT-P304).

- Kết thúc lịch nộp tiền học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù) của mỗi đợt trong kỳ, Ban QLĐT căn cứ vào số lượng SV nộp tiền thực tế tại Ban Tài chính kế toán để xác định việc mở lớp học lại chính thức và thông báo kịp thời cho SV trên Website aof.edu.vn/daotao trước ngày vào học mỗi đợt ít nhất 3 ngày.

3.2. Điều kiện tổ chức học lớp ghép

SV đăng ký học lớp riêng nhưng không đủ số lượng tối thiểu theo quy định sẽ chuyển sang học lớp ghép phù hợp trong kỳ (SV xem danh sách trên Website và nhận hợp đồng học tập tại Ban QLĐT – P.304). Trường hợp không có lớp ghép phù hợp, Học viện sẽ hoàn trả lại tiền cho SV (SV nhận lại tiền học theo Thông báo của Ban TCKT sau ngày vào học mỗi đợt trong kỳ ít nhất 2 tuần).

SV có nhu cầu thực tập tốt nghiệp (thực tập lại hoặc thực tập bổ sung) đăng ký trực tiếp tại Ban QLĐT – P.304.

SV có nhu cầu học ghép hợp đồng ban ngày in Phiếu đăng ký học (Mẫu 1) - [DOWNLOAD MẪU TẠI ĐÂY] trên Website, kê khai thông tin vào Mẫu 1 theo Mẫu hướng dẫn đính kèm [XEM MẪU TẠI ĐÂY], sau đó nộp về Ban QLĐT – P304 theo lịch nộp tiền học lại của khóa.

4. Kế hoạch đăng ký học lại (gồm học cải thiện, học bù) học kỳ II năm học 2016-2017

(Học&thi Đợt 1: 03/01 -- 18/3/2017; Đợt 2: 10/4 -- 10/6/2017)

 

TT

Khóa

Tập hợp nhu cầu học

đợt 1 HK2(2016-2017)

Tập hợp nhu cầu học

đợt 2 HK2(2016-2017)

Đăng ký

Nộp tiền tại Ban TCKT

Đăng ký

Nộp tiền tại Ban TCKT

1.

- CQ51

05/11-13/11/16

trên Web

(gồm khóa cũ đào tạo theo HTTC)

21/11/16

06/02-19/02/17

trên Web

(gồm khóa cũ đào tạo theo HTTC)

27/02/17

- CQ52

22&23/11/16

28/02&01/03/17

- CQ53

24&25/11/16

02&03/03/17

- CQ54

28/11/16

06&07/03/17

2.

-Hệ ĐH bằng 2 và LTĐH đang đào tạo

29&30/11/16

09&10/03/17

3.

- Khóa cũ các hệ còn quyền học

- Thực tập TN các hệ

21/11--30/11/16

tại Ban QLĐT (P304)

27/02--10/03/17

tại Ban QLĐT (P304)

Ghi chú: SV xem lịch học, lịch thi, hội trường học và thi, danh sách SV đăng ký học lớp riêng và lớp ghép chính thức, danh sách SV không đủ điều kiện học, danh sách hoàn trả tiền học lại (nếu có) trên Website: aof.edu.vn/daotao trước mỗi đợt học (Đợt 1 thông báo lịch vào ngày 28/12/2016 và Đợt 2 thông báo lịch vào ngày 05/04/2014).

5. Nhiệm vụ của sinh viên (Phụ lục 2) [XEM TẠI ĐÂY]

6. Nhiệm vụ của các đơn vị liên quan (Phụ lục 3) [XEM TẠI ĐÂY]

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị liên quan phối hợp với Ban QLĐT để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 35891
Các bài đã đăng

Danh sách liên kết