Tiếng Việt | English
Thứ năm, 16/06/2016 - 14:55

Mẫu cung cấp thông tin cán bộ
Kính gửi: Các đơn vị thuộc Học viện

Để đảm bảo thông tin các tập thể và cá nhân được chính xác và thuận tiện cho việc nhập dữ liệu thi đua khen thưởng vào phần mềm TĐKT 2.0, Văn phòng Học viện kính đề nghị các đơn vị cung cấp thông tin của cán bộ viên chức trong đơn vị hiện đang công tác theo mẫu dưới đây và gửi bản mềm về địa chỉ Email: lechihieu@hvtc.edu.vn trước ngày 22/6/2016 để tổng hợp.

Bấm vào đây để tải mẫu cung cấp thông tin cán bộ

Văn phòng Học viện
Số lần đọc: 2046