Tìm
English
Thứ năm, 13/06/2024 - 10:42

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện cho NCS Phạm Thành Lộc
Học viện Tài chính tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện cho NCS Phạm Thành Lộc về đề tài: "Chất lượng tín dụng tại ngân hàng Thương mại cổ phần công thương Việt Nam", Ngành: Tài chính - Ngân hàng; Mã số: 9.34.02.01

Chủ trì: GS, TS. Nguyễn Trọng Cơ

Thành phần theo QĐ số 551/QĐ-HVTC ngày 10/05/2024

Thời gian: 15h00 ngày 19/06/2024.

Địa điểm: Hội trường 208 – HVTC, số 19 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự!

Khoa Sau đại học
Số lần đọc:7753
trang 1/14

Danh sách liên kết