Tìm
English
Lịch ngày
LỊCH CÔNG TÁC NGÀY 
Thứ Năm (09/12/2021)
                          In lịch công tác  
Thứ Năm
09/12/2021

Sáng
sự kiện Cả ngày
sự kiện Từ 09h00: Hội nghị triển khai quyết định của Giám đốc Học viện về công tác cán bộ
Chiều
sự kiện Từ 13h30: Lễ kết nạp đảng viên Chi bộ Khoa Tài chính công
sự kiện Từ 14h00: Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Trần Phương Thùy

Danh sách liên kết