Tìm
English
Thứ ba, 15/09/2020 - 16:49

Công đoàn Học viện Tài chính được Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng danh hiệu “Tập thể điển hình tiên tiến” giai đoạn 2016-2020
(HVTC) - Ngày 10/9/2020, tại Nhà khách Văn phòng Chính phủ, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016 - 2020 và triển khai nhiệm vụ, phát động thi đua giai đoàn 2021 - 2025. 25 tập thể và 98 cá nhân có thành tích tiêu biểu đã được tôn vinh. Công đoàn Học viện Tài chính được tặng danh hiệu “Tập thể điển hình tiên tiến” giai đoạn 2016-2020.

Đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đến dự và chỉ đạo Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí trong Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam; các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; đại diện lãnh đạo của 10 công đoàn ngành trong khối thi đua công đoàn ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo các công đoàn trực thuộc cùng 25 tập thể và 98 cá nhân có thành tích tiêu biểu đại diện cho hơn 82.000 đoàn viên công đoàn của 63 công đoàn các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương trực thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Vũ Việt – Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc Học viện, đại diện cho Công đoàn Học viện Tài chính dự hội nghị.

 Báo cáo tổng kết phong trào thi đua giai đoạn 2016 – 2020 được trình bày tại Hội nghị đã nêu rõ: Công đoàn Viên chức Việt Nam đã cụ thể hóa các phong trào thi đua yêu nước phù hợp với cán bộ, đoàn viên và nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, xây dựng kế hoạch phát động thi đua, chỉ đạo các khối thi đua và triển khai các phong trào thi đua yêu nước trong CBCCVCLĐ. Từ các phong trào thi đua đã có 2.496 sáng kiến cải tiến được công nhận; có 3.914 để tài cấp cơ sở, 2.383 để tài cấp bộ ngành, 1.380 đề tài cấp nhà nước được nghiệm thu thực hiện áp dụng trong thực tế; hơn 100 đồng chí được tặng thưởng các giải thưởng khoa học công nghệ cấp Nhà nước cũng như các giải thưởng khoa học xã hội nhân văn, khoa học tự nhiên khác...

5 năm qua, các cấp Công đoàn Viên chức đã được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cấp 13 Bằng Lao động sáng tạo, 48 tập thể được Tổng Liên đoàn tặng Cờ thi đua, 365 tập thể và cá nhân được Tổng Liên đoàn tặng Bằng khen; Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tặng Cờ thi đua cho 282 tập thể, tặng Bằng khen cho 4368 tập thể và cá nhân và trao giải thưởng “Gương mặt của năm” cho  78 cán bộ, đoàn viên.

Đồng chí Nguyễn Vũ Việt – Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc Học viện đại diện cho công đoàn Học viện Tài chính đón nhận Chứng nhận Tập thể điển hình tiên tiến”giai đoạn 2016-2020.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ghi nhận và đánh giá cao những thành quả lao động từ các phong trào thi đua do Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức, đặc biệt là của các điển hình tiên tiến trong giai đoạn 2016 – 2020 và đề nghị Công đoàn Viên chức Việt Nam phải tiếp tục quan tâm phát triển phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" sát hợp từng đối tượng, cụ thể ở từng đơn vị và làm tốt công tác phát hiện, ghi nhận, biểu dương, nhân rộng điển hình; Tổ chức phong trào thi đua yêu nước trong CBCCVCLĐ phải có tiêu chí cụ thể, rõ vai trò của tổ chức công đoàn không chỉ ở kết quả đạt được của phong trào mà còn ở sự quy tụ ngày càng đông đảo, khơi dậy ý thức đúng đắn, tự giác của mỗi người lao động. Đồng thời, cần đặc biệt quan tâm việc xây dựng, ghi nhận danh hiệu lao động sáng tạo dành cho người lao động…

Công đoàn Học viện Tài chính vinh dự là 1 trong 25 tập thể “Tập thể điển hình tiên tiến” giai đoạn 2016-2020 được vinh danh tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam cũng đã phát động thi đua giai đoạn 2021 – 2025 và tôn vinh 25 tập thể và 98 cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016 - 2020; bầu 06 đồng chí là cán bộ, đoàn viên tiêu biểu đi dự Đại hội thi đua yêu nước lần thứ X do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức.  

Công đoàn Học viện Tài chính đã vinh dự được tặng danh hiệu “Tập thể điển hình tiên tiến” giai đoạn 2016-2020. Đồng chíNguyễn Vũ Việt – Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc Học viện đại diện cho Công đoàn Học viện Tài chính đón nhận vinh dự này. Đây là sự ghi nhận của Công đoàn viên chức Việt Nam với những đóng góp cụ thể, tích cực và sự nỗ lực của toàn thể đoàn viên công đoàn với sự chỉ đạo sát sao của BCH Công đoàn Học viện Tài chính.

Trong 5 năm qua phong trào thi đua yêu nước đã được Công đoàn Học viện Tài chính thường xuyên tổ chức quán triệt, triển khai, có trọng tâm trọng điểm, phương pháp và nội dung phù hợp với công đoàn cơ sở, vận dụng có hiệu quả mô hình hoạt động của các công đoàn bộ phận; công tác thi đua - khen thưởng được chú trọng, xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, được tổ chức với nhiều hình thức phong phú, sinh động và ngày càng đi vào chiều sâu, đặc biệt là việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đã nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên từ đó hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công tác xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng được quan tâm đi vào thực chất. Việc phát động và tổ chức các phong trào thi đua trong công tác, học tập và giảng dạy được duy trì thường xuyên và ngày càng được mở rộng ở nhiều nội dung, lĩnh vực hoạt động. Phong trào văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao thật sự là nguồn động lực và đáp ứng nhu cầu của đoàn viên, công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên được thường xuyên quan tâm, vấn đề giám sát, kiểm tra thông qua Ban Thanh tra nhân dân ngày càng có nhiều chuyển biến hơn. Công khai hoá, minh bạch hoá và phát huy dân chủ trong các hoạt động công đoàn đã tạo nên sự đồng thuận cao trong cán bộ, đoàn viên. Quyền và lợi ích của người lao động ngày càng đảm bảo tốt hơn, từ đó đã tạo được niềm tin đối với người lao động. Bên cạnh đó các hoạt động xã hội như đóng góp quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, quỹ “ Vì người nghèo”, quỹ “Xã hội” hàng năm đạt 100% . Tất cả các kết quả trên đã góp phần tích cực vào phong trào thi đua yêu nước của cán bộ viên chức lao động và hoạt động công đoàn, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch chung trong toàn Học viện.

BCH Công đoàn
Số lần đọc: 583

Danh sách liên kết