Tìm
English
Thứ sáu, 21/05/2021 - 9:23

Cán bộ, đảng viên, sinh viên Học viện Tài chính làm tốt công tác chuẩn bị cho Ngày hội non sông đất nước (Ngày bầu cử 23/5/2021)
Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân là một trong những quyền chính trị cơ bản của công dân đã được Hiến pháp ghi nhận. Bầu cử là phương thức thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nói chung và thành lập cơ quan quyền lực nhà nước ở trung ương và địa phương nói riêng.

Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân là một trong những quyền chính trị cơ bản của công dân đã được Hiến pháp ghi nhận. Bầu cử là phương thức thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nói chung và thành lập cơ quan quyền lực nhà nước ở trung ương và địa phương nói riêng.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức cùng một ngày trên phạm vi cả nước, trong bối cảnh công cuộc đổi mới ở nước ta sau 35 năm đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên mọi lĩnh vực đời sống, xã hội, nhưng cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tác động, ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, diễn ra sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, gắn liền với công tác cán bộ, liên quan đến trách nhiệm của các cấp, các ngành; là nơi để cử tri phát huy quyền làm chủ của công dân, lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thực hiện chỉ đạo của Hội đồng Bầu cử quốc gia và sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn thành phố Hà Nội trong việc chuẩn bị thật tốt cho Ngày hội Bầu. Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Tài chính đã chỉ đạo cả hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên thực hiện tốt các quy định về luật bầu cử, tiến hành phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương thực hiện tốt các nguyên tắc, luật bầu cử. Đến nay một số công việc chuẩn bị cho bầu cử đã hoàn thành, sẵn sàng cho bầu cử vào ngày 23-5 sắp tới. Cụ thể:

Công tác tuyên truyền được chỉ đạo sát sao, hiệu quả:

Các bài viết, thông điệp tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp và phát động cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu QH và đại biểu HĐND” được triển khai tới tất cả các đơn vị, cán bộ, đảng viên và sinh viên trong Học viện trên các nền tảng như: website, mạng xã hội Facebook …; Các tổ chức như Công đoàn, Đoàn thanh niên đã tăng cường đưa tin tuyên truyền trên các fanpage, các nhóm sinh viên CQ55,56,57,58 từ ngày 1/4 đến nay; gửi bộ tài liệu về Luật bầu cử và Bộ 100 câu hỏi - đáp về luật bầu cử đại biểu QH và HĐND các cấp tới hơn 400 chi đoàn (qua Bí thư các LCĐ Khoa, Trực tiếp Bí thư các chi đoàn)…

 Địa điểm niêm yết Danh sách Đại biểu tại HVTC

Phát huy tốt việc bầu cử trách nhiệm – chống dịch toàn diện trong cán bộ, đảng viên và sinh viên Học viện

Học viện cũng đã chỉ đạo Ban công tác chính trị sinh viên, Đoàn thanh niên Học viện tiến hành áp dụng công nghệ thông tin vào việc hướng dẫn cử tri đăng ký đại điểm bầu cử theo đúng quy định của Luật bầu cử bằng phương thức trực tuyến, đặc biệt là đối với cử tri trẻ là sinh viên lần đầu tham gia bầu cử.

Theo số liệu thống kê, hiện nay số lượng cử tri là sinh viên đăng ký nơi bầu cử tại HN và bỏ phiếu ở điểm bầu cử số 6 (Tổ Dân phố số 6, Phường Đức Thắng là 251 sinh viên, số lượng cử tri là SV đăng ký nơi bầu cử tại HN và bỏ phiếu ở điểm bầu cử trên địa bàn dân cư tại HN là 5.233, Số lượng cử tri là SV đăng ký nơi bầu cử ở địa phương khác là 11497 sinh viên; Số lượng sinh viên có hộ khẩu thường trú tại HN - KT1 là 4010, số lượng sinh viên tạm trú đăng ký bầu cử tại Hà Nội là 1.378 sinh viên (Số liệu cập nhật ngày 20/5/2021). Việc áp dụng công nghệ thông tin vào việc hỗ trợ cử tri đăng ký địa điểm bầu cử thông qua hình thức trực tuyến trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn ra ra phức tạp góp phần hạn chế tối đa những rủi ro mà nguy cơ lây lan dịch bệnh có thể xảy ra tại Học viện, qua đó cũng thể hiện được trách nhiệm của Hệ thống chính trị Học viện và sinh viên đã nghiêm túc thực hiện luật bầu cử và phương án phòng chống dịch bệnh hiệu quả.

Bên cạnh đó, việc niêm yết Danh sách đại biểu và Danh sách cử tri tham gia bỏ phiếu cũng đã hoàn thành theo qui định, Học viện cũng cử cán bộ trực tại các điểm bầu cử để kịp thời giải đáp, hướng dẫn cử tri tham gia bầu cử khi có vướng mắc đặt ra.

Có thể nói, việc chuẩn bị chu đáo cho Ngày hội bầu cử không chỉ là trách nhiệm mà còn là quyền lợi của mỗi cán bộ, đảng viên và sinh viên Học viện Tài chính. Qua đó thể hiện được trách nhiệm của Học viện với xã hội và đất nước. Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết ĐH Đảng lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Ngày hội Bầu cử - Ngày hội của non sông đất nước 23/5/2021./.

Bùi Văn Tiên - CLB Lý luận trẻ - ĐTN Học viện Tài chính
Số lần đọc: 741

Danh sách liên kết