Tìm
English
Thứ ba, 04/01/2022 - 10:16

Đồng chí Lưu Hữu Đức - Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện trúng cử Ban Chấp hành Thành đoàn Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2017-2022
Chiều 31/12/2021, Hội nghị Ban Chấp hành Thành đoàn Hà Nội khóa XV lần thứ 22 (mở rộng) được tổ chức. Dự và chủ trì hội nghị có Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh cùng các đồng chí trong Thường trực Thành đoàn.

Thời qua một số đồng chí trong Ban chấp hành, Ban thường vụ Thành đoàn đã thuyên chuyển công tác khác. Để đảm bảo sự ổn định, liên tục trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô, Ban Thường vụ Thành đoàn xin ý kiến Ban Tổ chức Thành ủy để tiến hành thực hiện các quy trình giới thiệu nhân sự kiện toàn Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành đoàn khóa XV, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Việc kiện toàn bổ sung nhân sự được thực hiện theo quy trình 5 bước

Trên cơ sở ghi nhận những đóng góp của Đoàn Thanh niên Học viện Tài chính và cá nhân đồng chí Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện thời gian qua. Đ/c Lưu Hữu Đức đã được Hội nghị thống nhất biểu quyết thông qua bầu bổ sung BCH Thành đoàn Hà Nội với sự tín nhiệm 100% đại biểu tham dự.Theo đó, Ban Thường vụ Thành đoàn đã tổ chức các hội nghị thực hiện quy trình 5 bước giới thiệu nhân sự kiện toàn bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành đoàn khóa XV. Qua các hội nghị thực hiện quy trình nhân sự, danh sách nhân sự được Ban Thường vụ Thành đoàn giới thiệu đã được thông qua với quy trình đảm bảo dân chủ, khách quan, công tâm. Đã có 18 đồng chí vào Ban Chấp hành và 5 đồng chí vào Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội khóa XV.

Thường trực Thành đoàn Hà Nội chúc mừng các đồng chí được bầu bổ sung vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội khóa XV

Việc kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội có ý nghĩa quan trọng, đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo các công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Thành phố./.

Đoàn Thanh niên
Số lần đọc: 3662

Danh sách liên kết