Tìm
English
Thứ ba, 30/08/2022 - 9:39

Học viện Tài chính tham dự hội thảo “Góp ý dự thảo Luật Đất đai" do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì
Chiều 26/8, NGND, PGS, TS. Giám đốc Nguyễn Trọng Cơ cùng các nhà khoa học của HVTC đã có mặt tại Nhà Quốc hội, tham dự hội thảo “Góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII” dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Hội thảo

Hội thảo do Hội đồng Khoa học của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Viện Nghiên cứu Lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội Luật gia Việt Nam tổ chức. Hội thảo của sự tham gia của Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; các thành viên Hội đồng khoa học của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cùng đại diện lãnh đạo Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Ủy ban Dân tộc, Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, Hội đồng Lý luận Trung ương, đại diện lãnh đạo UBND TP.Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Tài chính, … cùng đông đảo các chuyên gia, nhà khoa học.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nêu rõ, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) là dự án Luật lớn, có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt đối với đời sống kinh tế - xã hội của đất nước. Luật khi được ban hành sẽ có tác động sâu sắc đến đời sống của Nhân dân.

Toàn cảnh của hội thảo

Với tinh thần chuẩn bị từ sớm, từ xa, các cơ quan của Quốc hội phối hợp với các bên liên quan tổ chức Hội thảo để thảo luận về những vấn đề chung, cơ chế, chính sách về tài chính đất đai; vấn đề bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất; chế độ quản lý và sử dụng đất đai và một số nội dung chính sách khác. Báo cáo các yêu cầu thể chế hóa các quan điểm, mục tiêu và nhiệm vụ giải pháp của Nghị quyết số 18-NQ/TW trong xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi), Nghị quyết số 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước trở thành nước phát triển có thu nhập cao với 5 quan điểm, 3 mục tiêu, 6 nhóm giải pháp, 8 chính sách lớn trong hoàn thiện pháp luật về đất đai, đặt ra yêu cầu hoàn thành sửa đổi Luật Đất đai trong năm 2023. Đây là cơ sở chính trị rất quan trọng để hoàn thiện chính sách, pháp luật đất đai.

Với mục tiêu huy động, phát huy vai trò, trí tuệ của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý tài chính của Học viện Tài chính tham gia vào việc góp ý kiến, hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Tại hội thảo, Học viện tài chính đã vinh dự đóng góp 2 báo cáo chuyên đề:

Các đại biểu Học viện Tài chính tham gia Hội thảo và phát biểu ý kiến

Tham luận 1 với chủ đề “Góp ý sửa đổi Luật Đất đai theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về Chính sách tài chính đất đai” do PGS.TS, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Cơ, Giám đốc Học viện Tài chính trình bày. Trong góp ý của mình, giám đốc đã nhấn mạnh cùng với thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các quan điểm, chủ trương của Đảng về quản lý và sử dụng đất đai, việc sửa đổi Luật đảm bảo kế thừa, sự ổn định của hệ thống pháp luật; sửa đổi, bổ sung các quy định chưa phù hợp với thực tiễn; đảm bảo tính thống nhất của pháp luật và nguyên tắc pháp chế; giải quyết tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong chính sách, pháp luật có liên quan đến đất đai. Trong đó, Luật Đất đai (sửa đổi) cần chú ý hoàn thiện: về qui hoạch phát triển quĩ đất; về chính sách tài chính đất đai và giá đất; hoàn thiện quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất vì mục đích quốc phòng - an ninh, phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng;...

Các đại biểu Học viện Tài chính tham gia Hội thảo và phát biểu ý kiến

Tham luận 2 “Hoàn thiện chính sách tài chính đất đai và giá đất trong dự thảo Luật đất đai sửa đổido PGS.TS Lê Xuân Trường, Trưởng khoa Thuế và Hải quan, Học viện Tài chính trình bày.

              Các đại biểu Học viện Tài chính tham gia Hội thảo và phát biểu ý kiến

Ngoài 2 chuyên đề tham luận trực tiếp tại hội thảo, các nhà khoa học của Học viện Tài chính còn đóng góp cho hội thảo 5 bài viết và góp ý chuyên đề, cụ thể:

STT

Tên bài

Tác giả

Đơn vị công tác

1

Chính sách tài chính liên quan đến Đất đai

NGND.PGS,TS. Nguyễn Trọng Cơ

 TS, GVCC. Nguyễn Đào Tùng

Ban Giám đốc

2

Hoàn thiện chính sách tài chính Đất đai và giá Đất trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

PGS,TS. Lê Xuân Trường

Khoa thuế - Hải Quan

3

Tài chính đất đai công ích, thực trạng và kiến nghị

PGS.TS Ngô Thanh Hoàng

Trưởng Ban QLKH

4

Một số trao đổi về sửa đổi Luật Đất đai theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về Chính sách tài chính đất đai

TS. Nguyễn Hồ Phi Hà

Bộ môn Định giá Tài sản – Khoa TCDN

5

Một số vấn đề kinh tế - tài chính trong  Luật Đất đai năm 2013 và kiến nghị sửa đổi

TS. Phạm Thị Hồng Nhung          

Ban Quản lý Khoa học

Bộ môn Luật Kinh tế - Khoa Kinh tế

Những bài viết do các nhà khoa học của HVTC nêu trên đã cung cấp những luận cứ khoa học, đánh giá những tồn tại, vướng mắc trong các qui định pháp luật đất đai từ thực tiễn thực hiện. Đặc biệt là những vướng mắc, bất cập trong các qui định về tài chính đất đai, như: Khung giá đất, Bảng giá đất, các nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, các phương pháp định giá đất, thẩm quyền của các bên liên quan trong xác định giá đất, quản lý nhà nước về tài chính đất đai… là những vấn đề trọng tâm cần được quan tâm nghiên cứu và đề xuất những sửa đổi phù hợp.

Liên quan đến quá trình xây dựng Luật, Chủ tịch Quốc hội chia sẻ nhận thức được việc thể chế hóa, cụ thể Nghị quyết 18-NQ/TW, khắc phục được các tồn tại, hạn chế về những điểm nghẽn của luật là điều không đơn giản, dễ dàng, nhiều khó khăn, nên khi bắt đầu nhiệm kỳ khóa XV, các lãnh đạo Quốc hội cùng các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường làm việc về nội dung này. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có sự chuẩn bị dự án Luật Đất đai từ nhiều năm nay. Chính phủ cũng nhiều lần họp và cho ý kiến. Mới đây, Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội đã làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban Kinh tế là cơ quan chủ trì thẩm tra về nội dung này, đã có thông báo ý kiến bước đầu làm cơ sở để Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu hoàn thiện hơn hồ sơ dự án Luật.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh vấn đề về tài chính trong xây dựng, hoàn thiện dự thảo Luật

Điểm lại những nội dung cần lưu ý, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, trước hết phải thể chế hóa và cụ thể hóa một cách đầy đủ và đúng đắn tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW.  Nghị quyết 18-NQ/TW đề cập nhiều nội dung quan trọng, trong đó, khó nhất là vấn đề giá đất và tài chính đất đai với nhiều điểm nghẽn thực tế. Vì vậy sửa luật Luật phải bảo đảm quy định công khai minh bạch, cần có tiêu chí khách quan, thời điểm xác định giá công bố giá đất...; cần có đánh giá tác động kỹ lưỡng khi sửa đổi luật, phải có phân tích, đo lường và dự báo.

Chủ tịch Quốc hội  và các nhà khoa học tham dự hội thảo

Bên lề hội thảo Chủ tịch Quốc hội mong muốn các đại biểu Học viện Tài chính tiếp tục quan tâm để có kiến nghị giải pháp về sự vận hành, cơ chế thu thập dữ liệu về đất đai, làm rõ nguyên tắc, phương pháp xác định giá Đất, đề xuất các chính sách tài chính đất đai, có thể giải quyết được bài toán gia tăng giá trị đất đai phục vụ cho phát triển kinh tế, đây là vấn đề trọng tâm cần giải quyết…Chủ tịch Quốc hội đề nghị các nhà khoa học của HVTC tiếp tục nghiên cứu xử lý các vấn đề đặt ra, tổ chức các chuyên đề, hội thảo bàn bạc thấu đáo.

Chủ tịch Quốc hội và các nhà khoa học của Học viện Tài chính tham dự hội thảo

Đánh giá cao các cơ quan phối hợp, đặc biệt HVTC để tổ chức hội thảo lần này, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận nhiều ý kiến trao đổi thẳng thắn, rõ quan điểm, đúng nội dung trọng tâm, tài liệu đồ sộ, sự tham gia đông đảo của các đại biểu, chuyên gia. Chủ tịch Quốc hội cũng đánh giá cao chất lượng tham luận, các ý kiến phát biểu tâm huyết, chất lượng, tiếp cận đa chiều. Chủ tịch Quốc hội giao Học viện Tài chính tiếp tục nghiên cứu, tổ chức chuyên đề đóng góp ý kiến sâu hơn nữa về vấn đề tài chính đất đai, đây cũng là cơ sở để tiếp tục tổ chức các hội nghị, tọa đàm chuyên đề thảo luận chuyên sâu về các nội dung của dự thảo Luật.

Kết luận Hội thảo, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, dự án Luật Đất đai (sửa đổi) là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. Hội nghị Trung ương 5 vừa qua đã ban hành Nghị quyết 18-NQ/TW. Đây là cơ sở chính trị quan trọng để sửa đổi Luật Đất đai lần này. Dự kiến, dự án Luật sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại Phiên họp tháng 9/2022 tới; dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khóa XV (tháng 10/2022), trình Quốc hội cho ý kiến lần hai vào Kỳ họp thứ 5 (tháng 5/2023) và xem xét thông qua vào Kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2023).

Ban QLKH
Số lần đọc: 2978

Danh sách liên kết