Tìm
English
Thứ sáu, 03/02/2023 - 12:7

Vai trò lãnh đạo của Đảng bộ Học viện Tài chính trong công tác NCKH năm học 2021-2022
(HVTC) – Năm học 2021 – 2022, triển khai Nghị quyết đại hội XIII, Đảng ủy Học viện đã có những chủ trương, chỉ đạo nhạy bén, sáng tạo, quyết liệt, thúc đẩy hoạt động NCKH phát triển mạnh mẽ, đạt những thành tựu to lớn, chất lượng NCKH được nâng cao, góp phần đổi mới về đào tạo, chất lượng giáo dục và là một trong những điểm sáng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần khẳng định thương hiệu, vị thế của Học viện Tài chính.

 NGND.PGS.,TS. Nguyễn Trọng Cơ – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Tài chính phát biểu khai mạc tại HN nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (10/4/2021).

Đảng ủy Học viện Tài chính luôn bám sát những chủ trương, chính sách của Đảng trong chỉ đạo, lãnh đạo và triển khai các nhiệm vụ chính trị của Học viện Tài chính và xác định hoạt động KHCN là 1 trong những nhiệm vụ chính trị trụ cột, trọng tâm của Nhà trường, nhằm thực hiện sứ mệnh “Cung cấp các sản phẩm đào tạo và nghiên cứu khoa học chất lượng cao cho xã hội, nhất là các sản phẩm về Tài chính – Kế toán”. 

 Đồng chí Nguyễn Hữu Thân, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tài chính

tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ nhiệm kỳ VI (2020-2025)

 Nghị quyết đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 cũng như các phương hướng, nhiệm vụ công tác Đảng năm 2021 - 2022 của Đảng bộ Học viện Tài chính là những chủ trương, chính sách, định hướng dài hạn, trung hạn, theo năm học cho sự phát triển NCKH của Học viện. Đồng thời, Đảng ủy đã chỉ đạo quyết liệt thực hiện tốt nhiệm vụ này, xác định hoạt động khoa học công nghệ (KHCN) là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm; chú trọng nâng cao chất lượng và hiệu quả của các công trình NCKH; khơi dậy, tạo động lực và năng lực nghiên cứu khoa học của đảng viên, giảng viên, nghiên cứu viên; kiến tạo phong trào NCKH rộng khắp trong và ngoài Học viện, tạo lập các nhóm nghiên cứu. Nhờ đó, kết quả công bố khoa học của HVTC tăng mạnh số lượng và chất lượng cả trong nước và Quốc tế.

Dịch bệnh COVID - 19 xảy ra trên toàn cầu, bắt đầu từ năm 2020 và đến nay, những ảnh tác động tiêu cực của nó ảnh hưởng không nhỏ trên tất cả các lĩnh vực trong phạm vi quốc gia và thế giới. Ngành giáo dục đào tạo chịu ảnh hưởng lớn do người học không thể học, thi tập trung theo quy định phòng chống dịch. Cùng với nhiệm vụ NCKH, các hoạt động khác như đào tạo, tuyển sinh phải tuân thủ đúng chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo… Dưới sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của Đảng ủy về việc ứng dụng công nghệ vào giảng dạy và làm việc, sự phối hợp tốt giữa các đơn vị trong toàn Học viện, các hoạt động của Học viện  diễn ra theo đúng kế hoạch.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng hoạt động NCKH của Học viện năm học 2021- 2022 đạt những thành tự to lớn. Trong đó, có những điểm sáng sau:

Thứ nhất, góp phần hoàn thiện các chính sách, pháp luật và giải pháp chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành và địa phương

 PGS.,TS.NGND.Nguyễn Trọng Cơ - Uỷ viên Ban thường vụ Đảng uỷ Bộ Tài chính, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện phát biểu khai mạc Hội thảo quốc gia: “Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về phát triển kinh tế giai đoạn 5 năm 2021 – 2025”

27/10/2021, để triển khai và hiện thực hóa những mục tiêu của Nghị Quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đảng ủy đã chủ trì  tổ chức Hội thảo quốc gia: “Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về phát triển kinh tế giai đoạn 5 năm 2021 – 2025. Hội thảo đã khẳng định vai trò của Học viện Tài chính trong nghiên cứu, xây dựng, triển khai các chế độ chính sách về kinh tế, tài chính của Đảng, Nhà nước và nhất là thực hiện triển khai Nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước trong hệ thống chính trị Học viện với sự thống nhất, đồng bộ, quyết liệt, tích cực và sự chủ động.

5/12/2022, cùng với Đảng viên cả nước, gần 750 đảng viên Học viện Tài chính tham dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 do Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức.

Gần 700 đảng viên Học viện Tài chính tham dự trực tiếp Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập,

quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6

Hội nghị là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng. Những nội dung được truyền đạt tại Hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy các cấp. Đối với Học viện Tài chính, với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao trong học tập để tiếp tục triển khai quán triệt, tuyên truyền và thực hiện các văn kiện Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Đảng bộ Học viện Tài chính đã, đang và tiếp tục triển khai quyết liệt các nội dung đã được học tập vào các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thiết thực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Với vai trò là cơ quan nghiên cứu, truyền thông và cánh tay nối dài của Bộ Tài chính, các cơ quan trung ương về triển khai cũng như xây dựng, hoạch định chính sách về kinh tế, tài chính, Đảng bộ Học viện Tài chính đã chỉ đạo, lãnh đạo Học viện triển khai các hoạt động KHCN với nhiệm vụ xuất bản Tạp chí NCTCKT (bằng Tiếng Anh và Tiếng Việt); Tham gia và tổ chức các tọa đàm, Hội nghị, Hội thảo, trao đổi về tư vấn, đóng góp những ý kiến hiến kế.  

Các bài viết sâu về chuyên môn của các nhà nghiên cứu là giảng viên, nghiên cứu sinh trên Tạp chí NCTCKT trong Học viện đóng góp một phần không nhỏ trong việc hoạch định các chính sách tài chính - kế toán chung của Bộ, ngành. Nhiều bài viết của các nhà khoa học trong và ngoài Học viện phân tích đánh giá về những tác động của đại dịch COVID - 19 đến nền kinh tế; Đẩy nhanh quá trình phục hồi, phát triển kinh tế xã hội.

NGND, PGS, TS. Nguyễn Trọng Cơ – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Tài chính  cùng các nhà khoa học của HVTC tham dự hội thảo “Góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII”

Chiều 26/8/2022, NGND. PGS., TS. Nguyễn Trọng Cơ – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Tài chính cùng các nhà khoa học của HVTC tham dự hội thảo “Góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII” dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Hội thảo do Hội đồng Khoa học của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Viện Nghiên cứu Lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội Luật gia Việt Nam tổ chức. Hội thảo của sự tham gia của Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; các thành viên Hội đồng khoa học của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cùng đại diện lãnh đạo Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Ủy ban Dân tộc, Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, Hội đồng Lý luận Trung ương, đại diện lãnh đạo UBND TP.Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Tài chính, … cùng đông đảo các chuyên gia, nhà khoa học. Chủ tịch Quốc hội đã ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp quý báu của các nhà  khoa học của Học viện và  giao Học viện Tài chính tiếp tục nghiên cứu, tổ chức chuyên đề đóng góp ý kiến sâu hơn nữa về vấn đề tài chính đất đai, đây cũng là cơ sở để tiếp tục tổ chức các hội nghị, tọa đàm chuyên đề thảo luận chuyên sâu về các nội dung của dự thảo Luật.

Ngày 28/7/2022, tại Hà Nội, hội thảo khoa học “Cơ chế tự chủ trong các đơn vị sự nghiệp công lập của thành phố Hà Nội thực trạng và giải pháp” và ngày 9/12/2022, tại Ninh Bình, Học viện Tài chính phối hợp với Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình  đồng chủ trì tổ chức Hội thảo “Cơ chế tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Ninh Bình – Thực trạng và khuyến nghị”. Đây là những Hội thảo thể hiện sự tham gia tích cực, cụ thể của các nhà khoa học Học viện Tài chính trong đóng góp trí tuệ cho sự phát triển kinh tế các địa phương.

Song song với công tác tuyên truyền cho Học viện, Bộ, Ngành, Tạp chí NCTCKT được nhiều nhà Khoa học có uy tín lựa chọn làm nơi công bố các nghiên cứu của mình, đặc biệt là các GS, PGS và các NCS. Bên cạnh đó, chuyên mục Tạp chí online liên tục cập nhật các công bố Quốc tế của cán bộ giảng viên Học viện.

12 số Tạp chí NCTCKT đã xuất bản bằng tiếng Việt, có 230 bài viết chất lượng. Ngoài việc xuất bản thường xuyên 02 Tạp chí  (gồm cả Tiếng Anh và tiếng việt), Tạp chí Tiếng Anh đã tăng từ 2 kỳ/năm lên 4 kỳ/ năm; Sang năm 2022 Tạp chí Tiếng Anh tăng cường 1 quý/1 số. Tạp chí NCTCKT đóng góp tích cực cho sự phát triển của KHCN trong lĩnh vực kinh tế, tài chính quốc gia.

Trong Lễ kỷ niệm ngày KH&CN Việt Nam 18/5/2022 và Tọa đàm “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo – Đẩy nhanh quá trình phục hồi, phát triển kinh tế xã hội; Tăng cường hoạt động công bố sản phẩm nghiên cứu khoa học chất lượng cao của Học viện Tài chính trong bối cảnh hiện nay”, có nhiều ý kiến đóng góp, hiến kế để thúc đẩy sự phát triển của KH&CN cùng với đổi mới sáng tạo của Học viện. 

  Thứ 2, mở rộng hợp tác trong và ngoài nước tổ chức các Hội thảo khoa học

 Keynote Speaker -  Ph.D. Naoyuki trình bày tham luận tại Hội thảo quốc tế về “Phát triển kinh tế bền vững và quản lý kinh doanh trong bối cảnh toàn cầu hóa” (SEDBM5) 19/8/2022

Để tổ chức thành công chuỗi các Hội thảo khoa học các cấp cũng như các hoạt động NCKH nói chung, Đảng ủy Học viện chỉ đạo tăng cường liên kết với các đơn vị, các nhóm nghiên cứu, các nhà khoa học cũng như các nhà quản lý trong và ngoài nước tổ chức các buổi thông tin khoa học, tọa đàm, hội thảo khoa học các cấp... Thông qua đó, nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà khoa học có cơ hội nâng cao khả năng chuyên môn và giải quyết các vấn đề mang tính học thuật, đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của đất nước cũng như những vẫn đề chung của thời đại.

COVID - 19, ngay từ năm 2021, trong điều kiện dịch COVID - 19 và những ảnh hưởng của dịch bệnh COVID- 19, Đảng ủy Học viện Tài chính đã chỉ đạo việc  phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính, các đơn vị trong và ngoài Học viện cũng như hợp tác quốc tế để tổ chức hàng loạt các cuộc Hội thảo, từ quy mô Học viện, quốc gia đến Quốc tế.

Ngày 24/9/2021, Học viện Tài chính phối hợp với Đại học Greenwich (Vương quốc Anh) và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thảo quốc tế thường niên SEDBM lần thứ 4 với chủ đề: “Phát triển kinh tế và kinh doanh bền vững trong điều kiện toàn cầu hóa”.

Ngày 12/11/ 2021, Học viện phối hợp với các cơ sở giáo dục trực thuộc Bộ Tài chính, gồm: Đại học Tài chính – Marketing, Đại học Tài chính - Kế toán, Trường Bồi dưỡng cán bộ Tài chính cùng chuẩn bị tổ chức thành công Hội thảo Quốc tế  thường niên lần thứ ba với chủ đề: “Tài chính - Kế toán thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển nhanh và bền vững”.

Hội thảo là những thông điệp về sự trăn trở, khát vọng đóng góp thúc đẩy sự hợp tác và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm giữa các nhà khoa học trong và nước ngoài về phát triển kinh tế tư nhân nói riêng, phát triển kinh tế - tài chính bền vững nói chung.

Được sự chỉ đạo của Đảng ủy, Học viện Tài chính đã phối hợp với 10 trường đại học khối kinh tế đồng tổ chức Hội thảo Quốc tế ICYREB 2021, ICYREB 2022;  Phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia về Kế toán - Kiểm toán năm 2021 (VCAA 2021). Bên cạnh đó, Học viện tổ chức hàng loạt Hội thảo các cấp: 02 Hội thảo quốc gia, “Quản trị ngân hàng số trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế số hiện nay” (17/12/2021) và Hội thảo Kế toán trong hội nhập kinh tế quốc tế” (22/12/2021) thu hút được nhiều chuyên gia, nhà quản lý, nhà khoa học tham gia.

18 Hội thảo khoa học cấp Khoa đã được tổ chức với những nội dung thiết thực nhằm phục vụ cho công tác giảng dạy. Có hơn 370 bài viết có chất lượng được đăng trong các kỷ yếu Hội thảo.

Học viện đã chủ trì và chuyển giao kinh nghiệm tổ chức thành công Hội thảo "Tài chính - kế toán thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển nhanh và bền vững" với sự hợp tác với Trường Đại học Tài chính - Marketing, Trường Bồi dưỡng cán bộ Tài chính và Trường Đại học Tài chính - Kế toán  - (FASPS-4) (11/11/2022).

Các hội thảo là diễn đàn khoa học được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến thu hút hàng trăm nhà quản lý và nhà khoa học uy tín trong và ngoài nước về lĩnh vực kinh tế, tài chính - kế toán tham gia, tiếp tục khẳng định uy tín và vị thế của Học viện Tài chính trong công tác NCKH tầm quốc gia và quốc tế.

Ngày 23/12/2022, với sự chỉ đạo của Đảng ủy Học viện Tài chính, Hội thảo “Tuổi trẻ Học viện Tài chính đổi mới sáng tạo trong bối cảnh chuyển đổi số” được diễn ra, khẳng định vai trò tuổi trẻ Học viện Tài chính trong nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của chuyển đổi số cũng như sự năng động, sáng tạo, nhạy bén với khoa học - công nghệ cùng những trăn trở để tiếp tục làm chủ công nghệ, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo. Hội thảo đã có cái nhìn tổng quan, rõ nét hơn về thực trạng đổi mới sáng tạo, nhằm đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong bối cảnh chuyển đổi số của tuổi trẻ Học viện Tài chính.

Năm học 2021-2022 đã khép lại. Những kết quả đạt được trong công tác NCKH là sự nỗ lực của toàn thể viên chức Học viện dưới sự chỉ đạo nhạy bén, linh hoạt, sáng tạo của Đảng ủy, sự phối hợp đồng bộ của chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội mà Ban Quản lý khoa học là đầu mối kết nối, triển khai những chủ trương, mục tiêu, kế hoạch đến các đơn vị và toàn thể viên chức, sinh viên cũng như các cá nhân, đơn vị trong và ngoài Học viện. Năm 2023 đã và đang đến, những kết quả đạt được trên tất cả các hoạt động, trong đó có nhiệm vụ NCKH là cơ sở, tiền đề để toàn thể Học viện tiếp tục phấn đấu đạt những kết quả to lớn hơn.

Nghị quyết của Đảng bộ về chỉ đạo xây dựng kế hoạch NCKH năm 2023 là thực hiện tốt kế hoạch, đồng bộ các giải pháp, trong đó trọng tâm là Tăng cường hơn nữa chất lượng nghiên cứu và phát triển các hoạt động Khoa học và đào tạo của HVTC theo nghị quyết, chiến lược và kế hoạch đã đề ra, với các nhiệm vụ trọng yếu là:

- Chỉ đạo triển khai kế hoạch NCKH&CN với chất lượng cao, và đặc biệt lập thành tích chào mừng 60 năm thành lập HVTC;
- Chỉ đạo tăng cường hơn nữa chất lượng và số lượng công bố quốc tế; tăng số lượng nhà giáo đạt chuẩn PGS, GS, NGND, NGƯT;
- Chỉ đạo giao nhiệm vụ NCKH và đôn đốc nghiệm thu kịp thời đảm bảo tăng cường chất lượng; gia tăng giá trị thực tế công trình nghiên cứu.
- Chỉ đạo lên kế hoạch hoạt động NCKH năm 2024, 
- Triển khai chiến lược phát triển nguồn nhân lực Khoa học chất lượng cao của Học viện đề ra, đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ trong nước, khu vực và quốc tế;
- Giám sát, kiểm tra thúc đẩy tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ NCKH.

Một số hình ảnh các Hội thảo khoa học các cấp được Học viện tổ chức trong năm học 2021-2022:

Ban CTCT&SV
Số lần đọc: 1429

Danh sách liên kết