Tìm
English
Thứ ba, 20/08/2019 - 13:55

TB: v/v dự kiến lịch học chính trị đầu khóa, lịch khai giảng, khám sức khỏe, học tập đối với sinh viên hệ đại học chính quy khóa 57
Số: 111/TB-QLĐT ngày 20 tháng 8 năm 2019

Căn cứ vào Quyết định số 565/QĐ-HVTC ngày 14/5/2019 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc giao kế hoạch đào tạo hệ đại học chính quy năm học 2019 - 2020, Ban Quản lý đào tạo dự kiến các mốc thời gian thông báo lịch học chính trị đầu khóa, lịch khai giảng, khám sức khỏe, học tập đối với hệ sinh viên hệ đại học chính quy khóa 57 như sau:

TT

Nội dung công việc

Thời gian

Địa điểm

1

Công bố kết quả thi tuyển chương trình đào tạo chất lượng cao

6/9/2019

 

2

Thông báo phân chuyên ngành đào tạo và danh sách lớp SV chính thức.

12/9/2019

Xem trên Web: hvtc.edu.vn hoặc aof.edu.vn/daotao

Hoặc tại Khoa QLSV chuyên ngành liên quan

3

Thông báo khoa quản lý sinh viên liên quan

12/9/2019

4

Thông báo lịch học chính trị đầu khóa; lịch khám sức khỏe và khai giảng khóa học

12/9/2019

5

Thông báo lịch học tập chính thức

12/9/2019

Số lần đọc: 6837

Danh sách liên kết