Tìm
English
Thứ tư, 04/03/2020 - 7:53

TB: v/v Lịch học bổ sung, lịch thi kết thúc học phần/môn học Đợt 1 học kỳ II năm học 2019 - 2020
Số: 19/TB-QLĐT ngày 03 tháng 03 năm 2020

Căn cứ Thông báo số 137/TB-HVTC ngày 20/02/2020 v/v Tiếp tục tổ chức giảng dạy, học tập trực tuyến và tạm dừng thi kết thúc học phần/môn học học kỳ II năm học 2019-2020

Ban Quản lý đào tạo thông báo:

1. Lịch thi kết thúc học phần/môn học đối với các khóa/lớp điều chỉnh dừng lịch thi từ ngày 29/02/2020 trở về trước tổ chức thi từ ngày 08/3--15/03/2020 (Xem chi tiết Phụ lục 1).

2. Lịch học bổ sung và thi kết thúc học phần đối với lớp học lại, học cải thiện điểm, học bù môn học Giáo dục thể chất tổ chức học và thi từ ngày 08/03 -- 17/03/2020 (Xem chi tiết Phụ lục 2).

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị/cá nhân liên hệ theo số điện thoại: 0961 481 086  hoặc 0967 684 086 (trong giờ hành chính) để được giải đáp kịp thời./.

Số lần đọc: 14270

Danh sách liên kết