Tìm
English
Thứ tư, 09/09/2020 - 14:15

TB: v/v Tổ chức nhập học hệ Liên thông đại học khóa 23 và Đại học văn bằng 2 khóa 20 (đợt 1 – năm 2020) tại Học viện Tài chính
Số: 1017/TB-HVTC ngày 09 tháng 9 năm 2020

Căn cứ Kế hoạch tuyển sinh và tốt nghiệp các hệ đào tạo của Học viện Tài chính năm 2020, Giám đốc Học viện Tài chính thông báo kế hoạch nhập học như sau:

- Thời gian: Từ 9h00’-11h00’ ngày 12/09/2020

- Địa điểm tại PH.A1, Học viện Tài chính, số 58, phố Lê Văn Hiến, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

- SLTS trúng tuyển: 156 thí sinh (trong đó, hệ LTĐH: 92 TS; ĐH văn bằng 2: 64 TS)

- Số bàn đón tiếp: 02 bàn

- Kế hoạch chi tiết nhập học (PHỤ LỤC 1 kèm theo) [XEM TẠI ĐÂY]

NHIỆM VỤ CỦA CÁC ĐƠN VỊ LIÊN QUAN

1. Ban Quản lý đào tạo

- Là đầu mối tổ chức và giải quyết các vấn đề liên quan đến nhập học.

- Giải đáp các vướng mắc về hồ sơ và thủ tục nhập học của sinh viên.

- Cung cấp danh sách sinh viên trúng tuyển cho Ban TCKT để phối hợp thu tiền học phí.

- Tổng hợp số liệu sinh viên thực tế đến nhập học để báo cáo Giám đốc Học viện.

- Chuẩn bị bảng phân công nhiệm vụ, quy trình thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ tham gia đón tiếp nhập học.

- Tổ chức phân lớp và bàn giao dữ liệu sinh viên cho Ban KT&QLCL quản lý.

- Bàn giao hồ sơ sinh viên nhập học cho Ban CTCT&SV quản lý.

- Tổng hợp số liệu thí sinh không nhập học để trình Giám đốc Học viện ra Quyết định xóa tên khỏi danh sách sinh viên trúng tuyển theo quy định hiện hành.

- Cung cấp hồ sơ, dữ liệu sinh viên cho Hội đồng đào tạo liên thông để xét miễn môn.

- Hoàn thiện hợp đồng trách nhiệm trong quản lý đào tạo với các đơn vị ngoài Học viện trước khi khóa học bắt đầu.

- Thông báo danh sách lớp sinh viên, lịch học, hội trường học và địa điểm học cho sinh viên.

- Cử cán bộ tham gia đón tiếp nhập học sáng 12/9/2020 và 01 cán bộ phụ trách đón tiếp đối với sinh viên đến muộn (chiều 12/09/2020).

- Quyết toán kinh phí nhập học gửi Ban TCKT trình Giám đốc Học viện phê duyệt.

2. Ban Khảo thí và Quản lý chất lượng

Nhận dữ liệu danh sách lớp sinh viên hệ LTĐH khóa 23 và ĐH văn bằng 2 khóa 20 (TS đợt 1/2020) từ Ban QLĐT bàn giao sau khi nhập học để tổ chức quản lý khóa học theo quy định.

3. Ban Công tác chính trị và sinh viên

- Nhận bàn giao hồ sơ sinh viên nhập học từ Ban QLĐT sau khi hết thời hạn nhập học.

- Phối hợp với các đơn vị hợp tác quản lý đào tạo liên quan để hoàn thiện các khâu công việc liên quan đến các thông tin của sinh viên để phục vụ công tác quản lý sinh viên.

- Ban hành danh sách cố vấn học tập, dự kiến danh sách ban cán sự lớp tạm thời và thông báo vào ngày khai giảng khóa học.

4. Ban Quản trị thiết bị

- Kiểm tra và bố trí hội trường để tổ chức nhập học cho SV theo kế hoạch thông báo.

- Cử cán bộ phục vụ làm vệ sinh khu vực xung quanh HT nhập học.

- Phục vụ âm thanh, loa đài, ánh sáng trong PH.A1 và chuẩn bị phương án đề phòng mất điện.

- Chuẩn bị 01 bảng thông báo tại tiền sảnh PH.A1 để dán các thông tin liên quan.

5. Ban Tài chính kế toán

- Phối hợp với Ban QLĐT để giải quyết các vấn đề liên quan đến nhập học, khai giảng.

- Chuẩn bị các công việc liên quan đến thu tiền học phí của sinh viên nhập học.

- Duyệt và thanh toán toàn bộ kinh phí liên quan đến nhập học trên cơ sở đề nghị của các đơn vị liên quan.

- Cử cán bộ tham gia đón tiếp nhập học sáng  12/9/2020 và 01 cán bộ phụ trách đón tiếp đối với sinh viên đến muộn (chiều 12/9/2020)

6. Văn phòng Học viện

- Chuẩn bị nước uống phục vụ nhập học.

- Bố trí khu vực để xe đảm bảo an toàn và trật tự khi thí sinh đến nhập học.

- Cử cán bộ Tổ bảo vệ tham gia phục vụ đón tiếp nhập học sáng 12/09/2020.

- Chuẩn bị: Treo khẩu hiệu trước tiền sảnh PH.A1: “NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG TÂN SV HỆ LTĐH KHÓA 23 & ĐH VĂN BẰNG 2 KHÓA 20 VỀ LÀM THỦ TỤC NHẬP HỌC ”.

7. Trung tâm thông tin:

Chủ động cập nhật, đưa tin liên quan đến công tác nhập học hệ LTĐH khóa 23 và ĐH văn bằng 2 khóa 20 (TS đợt 1/2020) lên Website của Học viện.

8. Các đơn vị hợp tác đào tạo với Học viện Tài chính

- Thông báo cán bộ phụ trách khóa học (gồm số điện thoại di động) cho các Ban: QLĐT, KT&QLCL, CTCT&SV, TCKT để giao dịch công việc và phục vụ việc đào tạo sinh viên trong suốt quá trình học.

- Phối hợp với Học viện Tài chính để hoàn thiện hợp đồng đào tạo liên quan.

9. Trạm Y tế

- Chuẩn bị dụng cụ đo thân nhiệt, nước sát khuẩn đặt trước sảnh PH.A1.

- Cử cán bộ trực, đo thân nhiệt và hướng dẫn thí sinh, phụ huynh thực hiện các biện pháp phòng trách dịch bệnh Covid-19.

- Xây dựng và chủ động phương án ứng phó, xử lý khi có tính huống xảy ra.

Trên đây là các công việc chuẩn bị tổ chức nhập học và khai giảng hệ Liên thông ĐH khóa 23 và ĐH văn bằng 2 khóa 20 (TS đợt 1/2020) của Học viện Tài chính.

Đề nghị các đơn vị liên quan trong Học viện tăng cường phối hợp để buổi nhập học tiến hành theo đúng kế hoạch và đạt kết quả tốt./.

Số lần đọc: 502

Danh sách liên kết