Tìm
English
Thứ năm, 08/10/2020 - 16:2

TB: v/v Kế hoạch tổ chức đón tiếp nhập học sinh viên khoá 58 hệ Đại học chính quy, diện xét tuyển điểm kết hợp, xét điểm kết quả thi tốt nghiệp ở bậc THPT
Số: 1167/TB-HVTC ngày 08 tháng 10 năm 2020

Căn cứ kết quả trúng tuyển của sinh viên thuộc diện xét tuyển điểm kết hợp, xét điểm kết quả thi tốt nghiệp ở bậc THPT năm 2020, Giám đốc Học viện Tài chính thông báo Kế hoạch tổ chức đón tiếp nhập học đối với sinh viên hệ ĐHCQ khóa 58 như sau:

I - THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: Ngày 11, 12, 13/10/2020 (Chủ nhật, Thứ 2, Thứ 3)

                       - Buổi sáng:  Từ 08h00’-- 11h00’

                       - Buổi chiều: Từ 13h30’ -- 16h30’

2. Địa điểm: HT 700, A1, HT 103, 107, 108 các gian trại tại sân trường- Học viện Tài chính (Số 58, phố Lê Văn Hiến, phường Đức Thắng - quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội).

II - KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NHẬP HỌC

1. Họp Ban đón tiếp nhập học

+ Thời gian: 08h30 ngày 08/10/2020 (Thứ 5) tại Phòng họp A1- 58 Lê Văn Hiến.

Thành phần:

- Ban chỉ đạo nhập học gồm: Ban Giám đốc Học viện; Trưởng các đơn vị: QLĐT; CTCT&SV; TCKT, QTTB, VPHV; Ban ĐHCLC; Trạm Y tế; Đoàn TN-Hội SV;

-  Ban TTGD; Thư viện; Trưởng các Khoa chuyên ngành; Trưởng các BM đào tạo chương trình chất lượng cao; cán bộ tham gia đón tiếp 1, 2.

2. Tổ chức bàn đón tiếp nhập học

Số lượng bàn đón tiếp nhập học: 10 bàn.

Trong đó: 05 bàn giải quyết các thủ tục liên quan đến hồ sơ, học phí; 01 bàn giải quyết thủ tục về hộ khẩu, quân dự bị; 01 bàn ký hợp đồng và thu tiền KTX; 01 bàn thu sổ Đoàn, tư vấn về các chương trình hoạt động của Đoàn, Hội SV; 01 tư vấn tuyển sinh CLC; 01 bàn giải đáp, giải quyết các vướng mắc về thủ tục, hồ sơ nhập học, cấp lại Giấy nhập học (do thất lạc…)

3. Thành phần tham gia trong buổi đón tiếp nhập học (105 người):

- Ban chỉ đạo chung và trực tiếp: Ban GĐHV (04 người), Ban QLĐT (01 người), Ban CTCT&SV (01 người), Ban TCKT (01 người), Ban QTTB (01 người); Văn phòng HV (01 người); Đoàn TN (01 người); Trạm Y tế (01 người)

- Tham gia đón tiếp nhập học:

+ Cán bộ đón tiếp tại các bàn: Ban QLĐT: 12 người; Ban CTCT&SV: 05 người; Ban TCKT: 07 người; Ban TTGD: 01 người; Ban KT&QLCL: 01 người; Khoa Kinh tế: 01 người;  Bộ môn GDQP: 02 người.

+ Cán bộ phục vụ đón tiếp: VPHV (06 người: 04 bảo vệ khu vực xung quanh các hội trường đón tiếp, sân trường, KTX; 01 chuẩn bị nước uống; 01 trực in ấn); QTTB (Ban QTTB  phân công nhiệm vụ trực tiếp: âm thanh, loa đài, điện, trực đóng mở cửa HT; dán và kê dọn bàn, bảng biểu; vệ sinh xung quanh HT đón tiếp); CTCT&SV (02 người: trực KTX); Trạm Y tế (05 người); Công an trật tự khu vực bên ngoài (01 người); Công an hộ khẩu (01 người) ĐTN-Hội SV: 50 SV tình nguyện (duy trì trật tự các cửa Hội trường đón tiếp; hỗ trợ tại các dãy bàn đón tiếp và các công việc khác theo phân công).

+ Nhiệm vụ cụ thể của cán bộ tham gia đón tiếp (Phụ lục 1 kèm theo) [XEM TẠI ĐÂY]

Các cán bộ tham gia trực tiếp đón tiếp nhập học nghiên cứu quy trình đón tiếp; tăng cường phối hợp để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có tác phong và thái độ đúng mực với sinh viên khi thực hiện nhiệm vụ.

4. Nhiệm vụ cụ thể của các đơn vị liên quan

4.1. Ban Quản lý đào tạo

- Là đầu mối tổ chức buổi họp Ban đón tiếp nhập học và giải quyết các vấn đề liên quan đến nhập học.

- Phối hợp với các Ban và đơn vị liên quan tổ chức đón tiếp, kiểm tra, thu nhận hồ sơ, giấy tờ liên quan đến QLĐT, các giấy tờ ưu tiên…

- Giải đáp các vướng mắc về hồ sơ, thủ tục nhập học của sinh viên.

- Chuẩn bị các tài liệu, ấn phẩm, hồ sơ trúng tuyển, các tài liệu hướng dẫn sinh viên đến làm thủ tục nhập học.

- Cung cấp DS thu hồ sơ, DS thu tiền học phí theo từng bàn đón tiếp của SV cho cán bộ đón tiếp

- Tổng hợp số liệu SV thực tế nhập học báo cáo Ban GĐHV (sau mỗi ngày đón tiếp).

- Lập dự trù kinh phí, tổng hợp thanh quyết toán kinh phí liên quan đến nhập học.

- Cử cán bộ tham gia đón tiếp nhập học theo số lượng phân công.

4.2. Ban Công tác chính trị và sinh viên

- Cử cán bộ tham gia đón tiếp nhập học theo số lượng phân công; tiếp nhận bàn giao hồ sơ SV nhập học từ các cán bộ tham gia đón tiếp sau khi kết thúc đợt nhập học.

- Chuẩn bị túi hồ sơ sinh viên và bàn giao cho CB đón tiếp 2 tại các bàn đón tiếp.

- Phối hợp với VPHV liên hệ với công an hộ khẩu phường Đức Thắng để làm các thủ tục hướng dẫn, giải quyết các vấn đề đề liên quan đến tạm trú, tạm vắng của sinh viên.

- Cử người chụp ảnh, đưa tin tuyên truyền về các hoạt động nhập học cho sinh viên.

- Cử người trực mở cửa, giới thiệu về phòng truyền thống của Học viện.

- Chuẩn bị tài liệu thông báo, hướng dẫn sinh viên về giải quyết chế độ, chính sách đối với sinh viên (miễn, giảm học phí, đối tượng ở KTX...) đưa lên cổng thông tin điện tử để phục vụ tại buổi nhập học.

- Chuẩn bị các điều kiện về ký túc xá (KTX):

+ Tổ chức ký hợp đồng KTX cho SV, chỉ dẫn SV nhận phòng ở và bàn giao các tài sản liên quan cho SV ở KTX; Vệ sinh phòng ở KTX trước khi bàn giao phòng ở cho sinh viên.

+ Lập sơ đồ chỉ dẫn địa điểm KTX và thông báo cụ thể cho SV nhập học.

- Phối hợp với Tổ bảo vệ của Văn phòng Học viện để đảm bảo an ninh KTX và an ninh trật tự bên ngoài khu vực đón tiếp.

4.3. Văn phòng Học viện

- Phối hợp với Đoàn TN để chuẩn bị tư liệu truyền thống (giới thiệu thông tin, hình ảnh,...) về Học viện để tuyên truyền tại HT700, PH A1 phục vụ đón tiếp nhập học.

- Chủ động xin cấp nước uống và phục vụ nước cho cán bộ đón tiếp, sinh viên, phụ huynh…tại các buổi nhập học.

- Chủ động liên hệ với Công an Phường Đức Thắng để bố trí cán bộ công an trong việc đảm bảo giao thông trên tuyến đường vào Học viện, giữ trật tự tại đoạn đường trước cổng vào Học viện; công an về nhân khẩu.

- Ra thông báo cho cán bộ, giảng viên trong Học viện không đi ô tô đến Học viện trong các ngày nhập học (nếu có để tại khuôn viên sân bóng phía sau giảng đường A).

- Thông báo cho các cá nhân gửi xe ô tô qua đêm phải di chuyển xe ra khỏi sân Học viện trước 07h00’.

- Chuẩn bị bố trí bãi gửi xe, cử cán bộ trông giữ xe (ô tô, xe máy, xe đạp), đảm bảo việc thu phí hợp lý và trông giữ xe của phụ huynh, sinh viên đến nhập học (chuẩn bị bảng hướng dẫn sinh viên gửi xe đúng quy định).

- Cử cán bộ Tổ bảo vệ làm nhiệm vụ bảo vệ và duy trì trật tự tại khu vực các hội trường đón tiếp, cổng và sân Học viện, Khu KTX theo phân công.

4.4. Ban Quản trị thiết bị

- Phối hợp với Ban Quản lý đào tạo để chuẩn bị các tư liệu liên quan đến việc hướng dẫn sinh viên chuẩn bị các thủ tục nhập học để trình chiếu trên màn hình Led.

- Chạy bảng điện tử khẩu hiệu trước tiền sảnh HT700: “NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG TÂN SINH VIÊN KHÓA 58 NHẬP TRƯỜNG”.

- Chuẩn bị phông trình chiếu trên màn hình Led:

 
 

BỘ TÀI CHÍNH

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

(Logo Học viện)

 

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG TÂN SINH VIÊN KHÓA 58 NHẬP TRƯỜNG

 

Hà Nội, ngày 11, 12 tháng 10 năm 2020

 

- Chuẩn bị nước sát khuẩn tay nhanh đặt tại các vị trí phù hợp theo đề nghị của Trạm Y tế.

- Chuẩn bị hội trường; trực loa đài, loa pin; bố trí quạt ở các HT tổ chức đón tiếp, các gian trại và tiền sảnh HT700, A1.

- Chuẩn bị dự phòng 02 bảng (01 bảng tại sảnh HT700, 01 bảng tại sảnh PHA1) để Ban QLĐT dán các thông báo liên quan đến nhập học.

- Đảm bảo công tác vệ sinh tại các hội trường, tiền sảnh hội trường đón tiếp, sân trường, khu vệ sinh quanh khu vực tổ chức đón tiếp.

- Kê, dọn bàn ghế, bảng tại các HT đón tiếp, tiền sảnh PHA1, HT700, dưới dù lớn và xung quanh HT nhập học theo sơ đồ của Ban chỉ đạo đón tiếp.

Lưu ý: Các khâu công việc nêu trên hoàn thành trước 17h00’ ngày 10/10/2020.

4.5. Ban điều hành chất lượng cao

- Cử cán bộ tư vấn về chương trình đào tạo chất lượng cao.

- Tiếp nhận đơn xin xét tuyển chất lượng cao.

- Chuẩn bị tài liệu, tổ chức kiểm tra tiếng Anh vào mỗi buổi đón tiếp.

4.6. Các khoa chuyên ngành

- Xây dựng nội dung giới thiệu về khoa, chuyên ngành đào tạo thuộc khoa; phối hợp với Ban QLĐT thống nhất nội dung giới thiệu về khoa, chuyên ngành thuộc khoa.

4.7. Đoàn TNCSHCM

- Cử cán bộ Đoàn nhận hồ sơ chuyển sinh hoạt Đoàn; Cử và phân công sinh viên tình nguyện tham gia trực cửa và hướng dẫn tân SV vào các bàn đón tiếp.

- Hướng dẫn tân sinh viên và phụ huynh trước khi vào làm thủ tục nhập học.

- Phối hợp với VPHV chuẩn bị tư liệu truyền thống về Học viện để tuyên truyền tại HT700, PHA1 phục vụ đón tiếp nhập học.

- Thiết kế, trang trí backdrop dựng tại khu vực cầu thang chính giảng đường.

- Thiết kế các gian trại trước sân nhà hiệu bộ để phục vụ cho công tác nhập học; giới thiệu các chuyên ngành của Học viện và cho các đơn vị hợp tác đào tạo, doanh nghiệp…tham gia cùng.

4.8. Ban Tài chính kế toán

- Phối hợp với Ban QLĐT để giải quyết các vấn đề liên quan đến nhập học.

- Cử cán bộ tham gia đón tiếp nhập học theo số lượng phân công; thu các khoản tiền sinh viên nộp theo Quy định của Học viện.

- Trình duyệt và thanh toán kinh phí thực tế tổ chức nhập học trên cơ sở đề xuất của các Ban, đơn vị chức năng có liên quan.

4.9. Trạm Y  tế: 

- Cử cán bộ trực tại Phòng nước giảng viên (cạnh PH.A1).

- Chủ động xây dựng các phương án phòng chống dịch Covid 19 theo quy định.

4.10. BM Giáo dục quốc phòng: Cử cán bộ thu nhận giấy di chuyển quân dự bị cho Nam sinh viên.

4.11. Ban TTGD: Cử cán bộ tham gia tổ chức đón tiếp theo số lượng phân công.

4.12. Ban KT&KTCL: Cử cán bộ tham gia tổ chức đón tiếp theo số lượng phân công.

4.13. Khoa Kinh tế: Cử cán bộ văn phòng khoa tham gia tổ chức đón tiếp theo số lượng phân công.

4.14. Thư viện: Cử cán bộ đóng mở cửa thư viện, giới thiệu về thư viện Học viện Tài chính.

Trên đây là các công việc chuẩn bị cho buổi đón tiếp nhập học của sinh viên hệ Đại học chính quy khoá 58. Đề nghị các đơn vị liên quan trong Học viện phối kết hợp tốt để hoàn thành các nhiệm vụ được giao./.

Số lần đọc: 13358

Danh sách liên kết