Tìm
English
Thứ hai, 20/09/2021 - 12:3

TB: v/v Lịch thi và hình thức thi kết thúc học phần/môn học giai đoạn 1 Học kỳ I năm học 2021 - 2022
Số: 977/TB-HVTC ngày 16 tháng 9 năm 2021

Căn cứ Thông báo số 846/TB-HVTC ngày 10/8/2021 của Giám đốc Học viện Tài chính về hình thức thi kết thúc học phần/môn học năm học 2021-2022, Học viện Tài chính thông báo:

1. Lịch thi kết thúc giai đoạn 1 học kỳ I năm học 2021 - 2022 từ ngày 23/9/2021 đến ngày 13/10/2021.

- Phụ lục 1a – theo ngày [XEM TẠI ĐÂY]

- Phụ lục 1b – theo khóa/lớp [XEM TẠI ĐÂY]

- Phụ lục 1c – theo bộ môn [XEM TẠI ĐÂY]

2. Hình thức thi kết thúc các học phần/môn học giai đoạn 1 học kỳ I năm học 2021-2022 áp dụng theo Thông báo số 846/TB-HVTC ngày 10/8/2021.

Thông tin liên hệ nếu có vấn đề phát sinh về lịch thi: đ/c Dương – Ban QLĐT, SĐT: 096.296.1986.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị/cá nhân phối hợp với các đơn vị liên quan để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 58424
Các bài đã đăng

Danh sách liên kết