Tìm
English
Thứ ba, 30/11/2021 - 14:45

TB: v/v Lịch thi và hình thức thi kết thúc học phần/môn học Giai đoạn 2 Học kỳ I năm học 2021 - 2022
Số: 1133/TB-HVTC ngày 24 tháng 11 năm 2021

Căn cứ Thông báo số 846/TB-HVTC ngày 10/8/2021 của Giám đốc Học viện Tài chính về hình thức thi kết thúc học phần/môn học năm học 2021-2022, Học viện Tài chính thông báo:

1. Lịch thi kết thúc giai đoạn 2 học kỳ I năm học 2021 - 2022 từ ngày 08/12/2021 đến ngày  31/12/2021. (Phụ lục 1a – theo ngày, Phụ lục 1b – theo khóa/lớp, Phụ lục 1c –theo bộ môn).

- Lịch thi theo ngày [XEM TẠI ĐÂY]

- Lịch thi theo Khóa/lớp [XEM TẠI ĐÂY]

- Lịch thi theo Bộ môn [XEM TẠI ĐÂY]

2. Hình thức thi kết thúc các học phần/môn học giai đoạn 2 học kỳ I năm học 2021-2022 áp dụng theo Thông báo số 846/TB-HVTC ngày 10/8/2021 của Giám đốc Học viện Tài chính.

Thông tin liên hệ nếu có vấn đề phát sinh về lịch thi:

 Đ/c Dương – Ban QLĐT, SĐT 096.296.1986).

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị/cá nhân phối hợp với các đơn vị liên quan để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 67256
Các bài đã đăng

Danh sách liên kết