Tìm
English
Thứ năm, 03/03/2022 - 11:58

TB Về việc rà soát phân loại kết quả học tập Học kỳ I năm học 2021-2022
Căn cứ các Quyết định số 760B/QĐ-HVTC ngày 21/08/2013; 774B/QĐ-HVTC ngày 23/08/2013; 1591/QĐ-HVTC ngày 30/12/2016 và 1448/QĐ-HVTC ngày 21/12/2021 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành Quy định đào tạo hệ Liên thông đại học, hệ Đại học văn bằng hai, hệ đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ;

Để chuẩn bị cho công tác phân loại kết quả học tập (PLKQHT) Học kỳ I năm học 2021-2022 được tiến hành theo đúng kế hoạch, Ban Khảo thí & QLCL gửi đối chiếu bảng PLKQHT Học kỳ I năm học 2021-2022 của các Khóa, Lớp hệ ĐHCQ, Liên thông chính quy và Văn bằng 2 chính quy trên website của Học viện Tài chính (tại địa chỉ: https://hvtc.edu.vn/ hoặc link)

Ban Khảo thí & QLCL đề nghị:

* Các Khoa quản lý sinh viên, cố vấn học tập nhắc nhở sinh viên các lớp thực hiện đúng nội dung kế hoạch của thông báo này.

* Sinh viên kiểm tra, đối chiếu kỹ:

- Điểm từng học phần/môn học;

- Điểm Trung bình chung Học kỳ (TBCHK);

- Điểm Trung bình chung tích lũy (TBCTL);

và các tiêu thức khác có trong Bảng phân loại KQHT

* Nếu có sai sót, sinh viên phản hồi theo một trong các hình thức sau:

- Phản hồi qua địa chỉ thư điện tử (email) hoặc trực tiếp qua số điện thoại của chuyên viên quản lý khóa liên quan:

* Hệ ĐHCQ Khóa 56: dlhuong01@gmail.com

(Đ/c Hương - SĐT: 0915137068)

* Hệ ĐHCQ Khóa 57: hongtam.hvtc@gmail.com

(Đ/c Tâm - SĐT: 0983.040.582)

* Hệ ĐHCQ Khóa 58: nguyenthihue@hvtc.edu.vn

(Đ/c Huệ - SĐT: 0906.009.596)

* Hệ ĐHCQ Khóa 59: thanh0877@gmail.com

(Đ/c Thanh – SĐT: 0983230579)

* Hệ LTĐH VB2: daothilien@hvtc.edu.vn

(Đ/c Liên – SĐT: 0912657738)

- Thời hạn phản hồi trước 17h00’ ngày 07/3/2022. Sau thời gian trên nếu sinh viên không có ý kiến phản hồi, thì coi như sinh viên đồng ý với kết quả học tập hiện tại. Ban Khảo thí & QLCL sẽ tiến hành tổng hợp, lập báo cáo Phân loại kết quả học tập HK I năm học 2021-2022.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, liên hệ với Ban Khảo thí và QLCL để giải quyết kịp thời.

Ban Khảo thí & QLCL
Số lần đọc: 11313

Danh sách liên kết