Tìm
English
Thứ sáu, 30/09/2022 - 17:10

Hướng dẫn thủ tục nhập học hệ Đại học chính quy khóa 60 năm 2022

1. Tra cứu thông tin nhập học trực tiếp [XEM TẠI ĐÂY]

2. Chỉ dẫn đường đến Học viện Tài chính [XEM TẠI ĐÂY]

3. Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ nhập học [XEM TẠI ĐÂY]

4. Quy trình nhập học [XEM TẠI ĐÂY]

5. Mã hồ sơ nhập học tại bàn đón tiếp [XEM TẠI ĐÂY]

6. Sơ đồ bàn đón tiếp nhập học [XEM TẠI ĐÂY]

7. Lý lịch sinh viên [XEM TẠI ĐÂY]

8. Hướng dẫn hồ sơ đối tượng ưu tiên trong tuyển sinh [XEM TẠI ĐÂY]

9. Hướng dẫn hồ sơ miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội và tín dụng sinh viên [XEM TẠI ĐÂY]

10. Thông báo về việc kê khai thông tin in thẻ BHYT [XEM TẠI ĐÂY]

11. Hướng dẫn nhập học trực tuyến [XEM TẠI ĐÂY]

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Các thông tin sẽ tiếp tục được cập nhật

Số lần đọc: 27359

Danh sách liên kết