Tìm
English
Thứ sáu, 26/05/2023 - 15:46

TB: v/v Lịch thi và hình thức thi kết thúc học phần/môn học Giai đoạn Học kỳ II năm học 2022 - 2023
Số: 570/TB-HVTC ngày 25 tháng 5 năm 2023

Căn cứ Thông báo số 857/TB-HVTC ngày 12/8/2022 của Giám đốc Học viện Tài chính về hình thức thi kết thúc học phần/môn học năm học 2022 - 2023 theo phương thức thi trực tiếp;

Căn cứ Thông báo số 1449/TB-HVTC ngày 12/12/2022 về việc bổ sung hình thức thi kết thúc học phần/môn học áp dụng từ học kỳ II năm học 2022 – 2023;

Thừa lệnh Giám đốc Học viện, Trưởng Ban Quản lý đào tạo thông báo lịch ôn và thi kết thúc học phần/môn học giai đoạn 2 - học kỳ II năm học 2022 – 2023 như sau:

Thời gian ôn và thi bắt cụ thể như sau:

- Các khóa CQ58 và CQ59: Từ ngày 03/6/2023 đến ngày 24/6/2023.

- Khóa CQ60 :

+ Chương trình chuẩn các chuyên ngành: TCNH, HTTTQL: Từ ngày 03/6/2023 đến ngày 16/6/2023.

+ Chương trình chuẩn các chuyên ngành: Kế toán, QTKD, NNA, Kinh tế: Từ ngày 03/6/2023 đến ngày 24/6/2023.

+ Chương trình CLC: Từ ngày 17/6/2023 đến ngày 08/7/2023.

Lịch thi kèm theo:

- Phụ lục 1a – lịch thi theo ngày [XEM TẠI ĐÂY]

- Phụ lục 1b – lịch thi theo khóa/lớp [XEM TẠI ĐÂY]

- Phụ lục 1c – lịch thi theo bộ môn [XEM TẠI ĐÂY]

Hình thức thi kết thúc các học phần/môn học giai đoạn 2, học kỳ II,năm học 2022 - 2023 áp dụng theo Thông báo số 857/TB-HVTC ngày 12/8/2022 và Thông báo số 1149/TB-HVTC ngày 12/12/2022 của Giám đốc Học viện Tài chính.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị/cá nhân phối hợp với các đơn vị liên quan để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 30065
Các bài đã đăng

Danh sách liên kết