Tìm
English
Thứ ba, 22/08/2023 - 20:18

Thông báo Điểm trúng tuyển hệ Đại học chính quy năm 2023
Số 994/TB-HVTC ngày 22 tháng 8 năm 2023

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non ban hành theo Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học ban hành theo Quyết định số 77/QĐ-HVTC ngày 10/02/2023 của Giám đốc Học viện Tài chính

Căn cứ Đề án tuyển sinh đại học năm 2023 ban hành theo Quyết định số 128/QĐ-HVTC ngày 24/02/2023 của Giám đốc Học viện Tài chính;

Căn cứ kết quả xét tuyển hệ Đại học chính quy năm 2023;

Hội đồng tuyển sinh Học viện Tài chính thông báo điểm trúng tuyển hệ Đại học chính quy năm 2023 như sau:

I. Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển kết hợp giữa Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế với kết quả thi tốt nghiệp THPT

TT

Mã ngành           /chuyên ngành

Tên ngành                     /chuyên ngành

Tổ hợp                       xét tuyển

Điểm               trúng tuyển

Tiêu chí phụ

Điểm môn Toán

Thứ tự nguyện vọng

I. Chương trình chất lượng cao (điểm môn Tiếng Anh hệ số 2)

1

7340201C06

Hải quan và Logistics

A01, D01, D07

35,51

≥ 9,0

≤ 2

2

7340201C09

Phân tích tài chính

A01, D01, D07

34,60

≥ 7,6

≤ 3

3

7340201C11

Tài chính doanh nghiệp

A01, D01, D07

34,25

≥ 8,2

≤ 4

4

7340301C21

Kế toán doanh nghiệp

A01, D01, D07

34,01

≥ 8,2

≤ 6

5

7340301C22

Kiểm toán

A01, D01, D07

34,75

≥ 8,4

 ≤ 17

II. Chương trình chuẩn (điểm môn Tiếng Anh hệ số 2 đối với ngành Ngôn ngữ Anh)

6

7220201

Ngôn ngữ Anh

A01, D01, D07

34,40

≥ 7,4

   1

7

7310101

Kinh tế

A01, D01, D07

25,85

≥ 8,6

≤ 3

8

7340101

Quản trị kinh doanh

A00, A01, D01, D07

26,17

≥ 8,4

≤ 3

9

73402011

Tài chính - Ngân hàng 1

A00, A01, D01, D07

25,94

≥ 8,4

   1

10

73402012

Tài chính - Ngân hàng 2

A00, A01, D01, D07

26,04

≥ 7,8

   1

11

73402013

Tài chính - Ngân hàng 3

A00, A01, D01, D07

25,80

≥ 8,0

≤ 4

12

7340301

Kế toán

A00, A01, D01, D07

26,15

≥ 8,4

   1

13

7340405

Hệ thống thông tin quản lý

A00, A01, D01, D07

25,94

≥ 8,2

≤ 4

II. Xét tuyển học sinh giỏi dựa vào kết quả học tập THPT

TT

Mã ngành           /chuyên ngành

Tên ngành                     /chuyên ngành

Tổ hợp                       xét tuyển

Xét tuyển HSG dựa vào KQHT THPT

Thứ tự ưu tiên

Điểm                 trúng tuyển

I. Chương trình chất lượng cao

1

7340201C06

Hải quan và Logistics

A01, D01, D07

3

27,0

2

7340201C09

Phân tích tài chính

A01, D01, D07

3

26,9

3

7340201C11

Tài chính doanh nghiệp

A01, D01, D07

4

29,5

4

7340301C21

Kế toán doanh nghiệp

A01, D01, D07

5

29,5

5

7340301C22

Kiểm toán

A01, D01, D07

4

29,4

II. Chương trình chuẩn

6

7220201

Ngôn ngữ Anh

A01, D01, D07

5

28,5

7

7310101

Kinh tế

A01, D01, D07

3

25,2

8

7340101

Quản trị kinh doanh

A00, A01, D01, D07

3

26,7

9

73402011

Tài chính - Ngân hàng 1

A00, A01, D01, D07

4

28,5

10

73402012

Tài chính - Ngân hàng 2

A00, A01, D01, D07

4

29,0

11

73402013

Tài chính - Ngân hàng 3

A00, A01, D01, D07

5

29,5

12

7340301

Kế toán

A00, A01, D01, D07

4

27,0

13

7340405

Hệ thống thông tin quản lý

A00, A01, D01, D07

5

29,5

III. Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực, Đánh giá tư duy

Điểm trúng tuyển từ 20,00 (quy đổi theo thang điểm 30) trở lên.

Thí sinh tra cứu kết quả trúng tuyển trên Cổng thông tin: https://hvtc.edu.vn hoặc http://kqmb.hust.edu.vn (dự kiến từ 23h00 ngày 22/8/2023). Kết quả trúng tuyển của thí sinh được công bố là dựa trên các thông tin từ dữ liệu kết quả thi tốt nghiệp THPT, cơ sở dữ liệu do thí sinh cung cấp và các dữ liệu khác; trường hợp có sai sót sẽ được giải quyết theo quy định.

Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học theo hình thức trực tuyến trên Hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo từ ngày 24/8/2023 đến 17h00 ngày 08/9/2023.

Thí sinh thực hiện nhận nhập học trực tuyến trên Cổng thông tin từ ngày 24/8/2023 đến 17h00 ngày 09/9/2023 theo thông báo và hướng dẫn. Học viện sẽ gửi Giấy báo nhập học qua đường bưu điện.

Thời gian nhập học trực tiếp dự kiến từ ngày 16/9/2023; thời gian học chính khóa từ ngày 20/9/2023./.

Ban Quản lý đào tạo
Số lần đọc: 122274

Danh sách liên kết