Tìm
English
Thứ tư, 13/09/2023 - 15:40

Hướng dẫn thủ tục nhập học hệ Đại học chính quy khóa 61 năm 2023

1. Tra cứu thông tin nhập học trực tiếp [XEM TẠI ĐÂY]

2. Quy trình hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ nhập học [XEM TẠI ĐÂY]

3. Lý lịch sinh viên [XEM TẠI ĐÂY]

4. Hướng dẫn hồ sơ đối tượng ưu tiên trong tuyển sinh [XEM TẠI ĐÂY]

5. Hướng dẫn hồ sơ miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội và tín dụng sinh viên [XEM TẠI ĐÂY]

6. Sơ đồ Hội trường đón tiếp sinh viên CQ61 [XEM TẠI ĐÂY]

7. Thông báo về triển khai BHYT đối với sinh viên CQ61 nhập trường [XEM TẠI ĐÂY]

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Các thông tin sẽ tiếp tục được cập nhật./.

Số lần đọc: 12903

Danh sách liên kết