Tìm
English
Thứ tư, 13/09/2023 - 15:25

TB: v/v Lịch thi và hình thức thi kết thúc học phần/môn học Giai đoạn 1 Học kỳ I năm học 2023 - 2024
Số: 1105/TB-HVTC ngày 11 tháng 9 năm 2023

Căn cứ Quyết định số 496/QĐ-HVTC ngày 04/5/2023 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc giao kế hoạch đào tạo năm học 2023 – 2024.

Căn cứ Thông báo số 876/TB-HVTC ngày 26/7/2023 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc thông báo hình thức thi kết thúc học phần/môn học năm học 2023 – 2024.

Thừa lệnh Giám đốc Học viện, Trưởng Ban Quản lý đào tạo thông báo lịch ôn và thi kết thúc học phần/môn hoc giai đoạn 1 - học kỳ I năm học 2023 – 2024 như sau:

Thời gian ôn và thi cụ thể:

- Các khóa CQ58, CQ59, CQ60: Bắt đầu từ ngày 20/9/2023 đến ngày 11/10/2023.

- Riêng CQ60 chương trình chuẩn các chuyên ngành: Kế toán, QTKD, NNA, Kinh tế thi vào cuối học kỳ I, bắt đầu từ ngày 02/12/2023 đến ngày 30/12/2023. Lịch thi cụ thể sẽ thông báo cùng lịch thi giai đoạn 2, học kỳ I năm học 2023 – 2024.

- Phụ lục 1a – lịch thi theo ngày [XEM TẠI ĐÂY]

- Phụ lục 1b – lịch thi theo khóa/lớp [XEM TẠI ĐÂY]

- Phụ lục 1c – lịch thi theo bộ môn [XEM TẠI ĐÂY]

Hình thức thi kết thúc các học phần/môn học giai đoạn 1, học kỳ I, năm học 2023 – 2024 áp dụng theo Thông báo số 876/TB-HVTC ngày 26/7/2023 của Giám đốc Học viện Tài chính.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị/cá nhân phối hợp với các đơn vị liên quan để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 71727
Các bài đã đăng

Danh sách liên kết