Tìm
English
Thứ sáu, 24/11/2023 - 15:28

TB: v/v Lịch thi bổ sung kết thúc học phần/môn học Giai đoạn 1 Học kỳ I năm học 2023 - 2024 (Lần 2)
Số: 164/TB-QLĐT ngày 23 tháng 11 năm 2023

Căn cứ Thông báo số 1105/TB-HVTC ngày 11/9/2023 của Giám đốc Học viện Tài chính về lịch thi và hình thức thi kết thúc học phần/môn học giai đoạn 1, học kỳ I năm học 2023 - 2024;

Căn cứ công văn số 199/CV-KT&QLCL ngày 20/10/2022 của Ban Khảo thí và Quản lý chất lượng đề nghị lập lịch thi TNM bổ sung cho sinh viên thi kết thúc học phần/môn học giai đoạn 1, học kỳ I năm học 2023 – 2024 dành cho sinh viên các hệ đào tạo;

Thừa lệnh Giám đốc Học viện, Trưởng Ban Quản lý đào tạo thông báo lịch thi TNM bổ sung lần 2 các Học phần/môn học giai đoạn 1, học kỳ I năm học 2023 - 2024 như sau:

STT

Học phần

/môn học

Số TC

Hình thức

thi

Ngày thi

   Thời gian thi

Thời gian làm bài

Hội trường

 thi

Bắt

đầu

Kết thúc

1

 Quản trị quảng cáo

2

TNM

26/11/2023

18h00

18h30

30’

106-PM

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị/cá nhân phối hợp với các đơn vị liên quan để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 14416
Các bài đã đăng

Danh sách liên kết