Tìm
English
Thứ năm, 30/11/2023 - 9:33

TB: v/v Lịch thi và hình thức thi kết thúc học phần/môn học Giai đoạn 2 Học kỳ I năm học 2023 - 2024
Số: 2101/TB-HVTC ngày 24 tháng 11 năm 2023

Căn cứ Quyết định số 496/QĐ-HVTC ngày 04/5/2023 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc giao kế hoạch đào tạo năm học 2023 – 2024.

Căn cứ Thông báo số 876/TB-HVTC ngày 26/7/2023 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc thông báo hình thức thi kết thúc học phần/môn học năm học 2023 – 2024.

Giám đốc Học viện thông báo lịch ôn và thi kết thúc học phần/môn học giai đoạn 2 và một số học phần/môn học thuộc giai đoạn 1 - học kỳ I năm học 2023 – 2024 như sau:

Thời gian ôn và thi cụ thể:

- Các khóa CQ58, CQ59: Từ ngày 09/12/2023 đến 31/12/2023.

- Khóa CQ60: Từ ngày 02/12/2023 đến 31/12/2023.

Riêng CQ60/06CL, CQ60/09CL, CQ60/22CL bắt đầu thi từ ngày 08/12/2023 đến 31/12/2023.

Khóa CQ61: Từ ngày 20/12/2023 đến 31/12/2023.

- Phụ lục 1a – lịch thi theo ngày [XEM TẠI ĐÂY]

- Phụ lục 1b – lịch thi theo khóa/lớp [XEM TẠI ĐÂY]

- Phụ lục 1c – lịch thi theo bộ môn [XEM TẠI ĐÂY]

Hình thức thi kết thúc các học phần/môn học giai đoạn 2 học kỳ I năm học 2023 – 2024 áp dụng theo Thông báo số 876/TB-HVTC ngày 26/7/2023 của Giám đốc Học viện Tài chính.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị/cá nhân phối hợp với các đơn vị liên quan để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 36899
Các bài đã đăng

Danh sách liên kết