Tìm
English
Thứ sáu, 01/03/2024 - 11:1

TB: v/v Lịch thi và hình thức thi kết thúc học phần/môn học Giai đoạn 1 Học kỳ II năm học 2023 - 2024
Số: 240/TB-HVTC ngày 29 tháng 02 năm 2024

Căn cứ Quyết định số 496/QĐ-HVTC ngày 04/5/2023 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc giao kế hoạch đào tạo năm học 2023 – 2024.

Căn cứ Thông báo số 876/TB-HVTC ngày 26/7/2023 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc thông báo hình thức thi kết thúc học phần/môn học năm học 2023 – 2024.

Thừa lệnh Giám đốc Học viện, Trưởng Ban Quản lý đào tạo thông báo lịch ôn và thi kết thúc học phần/môn hoc giai đoạn 1 - học kỳ II năm học 2023 – 2024 như sau:

Thời gian ôn và thi cụ thể:

Các khóa CQ59, CQ60, CQ61 chương trình chuẩn bắt đầu từ ngày 07/3/2024 đến 28/3/2024.

Riêng CQ61 chương trình đào tạo Chất lượng cao sẽ thi những học phần/môn học của giai đoạn 1 vào cuối học kỳ II, bắt đầu từ ngày 21/5/2024 đến ngày 09/6/2024. Lịch thi cụ thể sẽ thông báo cùng lịch thi giai đoạn 2, học kỳ II năm học 2023 – 2024.

- Phụ lục 1a – lịch thi theo ngày [XEM TẠI ĐÂY]

- Phụ lục 1b – lịch thi theo khóa/lớp [XEM TẠI ĐÂY]

- Phụ lục 1c – lịch thi theo bộ môn) [XEM TẠI ĐÂY]

Hình thức thi kết thúc các học phần/môn học giai đoạn 1, học kỳ II, năm học 2023 – 2024 áp dụng theo Thông báo số 876/TB-HVTC ngày 26/7/2023 của Giám đốc Học viện Tài chính.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị/cá nhân phối hợp với các đơn vị liên quan để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 26585
Các bài đã đăng

Danh sách liên kết