Tìm
English
Thứ bảy, 23/05/2020 - 17:21

TB: v/v điều chỉnh thời gian thực hiện khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên CQ54 (CT1&CT2)
Số: 48/TB-QLĐT ngày 20 tháng 5 năm 2020

Căn cứ Thông báo số 1331/TB-HVTC ngày 28/11/2019; số 1332/TB-HVTC ngày 28/11/2019 v/v ban hành Kế hoạch khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên CQ54 (CT1&CT2);

Căn cứ Đề nghị của Ban Khảo thí & Quản lý chất lượng, Ban Quản lý đào tạo thông báo điều chỉnh thời gian thực hiện khóa luận tốt nghiệp sinh viên CQ54 (CT1&CT2) như sau:

TT

Nội dung công việc

 Lịch

đã thông báo

Lịch

thông báo mới

I

Chương trình 1

 

 

1

Sinh viên nộp luận văn, đồ án tốt nghiệp

25/5/20

25/5-29/5/20

2

Chấm kiểm tra

07/6/20

07/6/20

3

Bộ môn nộp điểm về Ban KT&QLCL

08/6/20

08/6/20

4

Họp Hội đồng xét tốt nghiệp

12/6/20

23/6/20

5

Ban KT&QLCL bàn giao dữ liệu và QĐ công nhận tốt nghiệp về Ban QLĐT để tổ chức in bằng TN.

18/6/20

03/7/20

6

Bế giảng khóa học CQ54 (CT1)

-

DK từ 13/8/20

II

Chương trình 2

 

 

1

Sinh viên nộp luận văn tốt nghiệp (LVTN)

Sáng 22/6/20

Sáng 22/6/20

2

Chấm kiểm tra

02/8/20

02/8/20

3

Bộ môn nộp điểm về Ban KT&QLCL

Sáng 03/8/20

Sáng 03/8/20

4

Họp hội đồng xét tốt nghiệp

11/8/20

08/9/20

5

Ban KT&QLCL bàn giao dữ liệu và QĐ công nhận tốt nghiệp về Ban QLĐT để in văn bằng tốt nghiệp

18/8/20

14/9/20

6

Bế giảng khóa học CQ54 (CT2)

22/9/20

Sáng 22/9/20

Ghi chú: Bộ môn chủ động thống nhất thời gian, địa điểm nộp luận văn, đồ án tốt nghiệp với sinh viên, có tính đến các trường hợp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Bộ môn chủ động thông báo lịch kiểm tra cho sinh viên có liên quan. Trường hợp cần sử dụng hội trường, bộ môn liên hệ với Ban QLĐT/QTTB để bố trí phù hợp.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc các đơn vị/cá nhân phối hợp với Ban QLĐT để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 994

Danh sách liên kết