Tìm
English
Thứ sáu, 17/05/2024 - 9:3

TB: v/v Lịch thi và hình thức thi kết thúc học phần/môn học Giai đoạn 2 Học kỳ II năm học 2023 - 2024
Số: 668/TB-HVTC ngày 16 tháng 5 năm 2024

Căn cứ Quyết định số 496/QĐ-HVTC ngày 04/5/2023 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc giao kế hoạch đào tạo năm học 2023 – 2024;

Căn cứ Thông báo số 876/TB-HVTC ngày 26/7/2023 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc thông báo hình thức thi kết thúc học phần/môn học năm học 2023 – 2024;

Thừa lệnh Giám đốc Học viện, Trưởng Ban Quản lý đào tạo thông báo lịch ôn và thi kết thúc học phần/môn hoc giai đoạn 2 - học kỳ II năm học 2023 – 2024 như sau:

Thời gian ôn và thi cụ thể như sau:

- Các khóa CQ59, CQ60: Từ ngày 23/5/2024 đến 18/6/2024.

Riêng CQ59/06CLC, CQ59/09CLC, CQ59/22CLC: từ ngày 30/5/2024 đến 18/6/2024.

- Khóa CQ61:   

+  Chương trình CLC: Từ 23/5/2024 đến 02/7/2024.

+ Ngành: Kế toán, QTKD, Ngôn ngữ Anh, Kinh tế: Từ 23/5/2024 đến 11/6/2024.

+  Ngành: TCNH, Hệ thống TTQL: Từ 13/6/2024 đến 02/7/2024.

- Phụ lục 1a – lịch thi theo ngày [XEM TẠI ĐÂY]

- Phụ lục 1b – lịch thi theo khóa/lớp [XEM TẠI ĐÂY]

- Phụ lục 1c – lịch thi theo bộ môn) [XEM TẠI ĐÂY]

Hình thức thi kết thúc các học phần/môn học giai đoạn 2, học kỳ II, năm học 2023 – 2024 áp dụng theo Thông báo số 876/TB-HVTC ngày 26/7/2023 của Giám đốc Học viện Tài chính.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị/cá nhân phối hợp với các đơn vị liên quan để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 23744
Các bài đã đăng

Danh sách liên kết