Tìm
English
Thứ ba, 19/10/2021 - 17:10

TB: v/v Lịch thi kết thúc HP/MH đối với các lớp hệ Liên thông ĐH, ĐH văn bằng 2, học cùng lúc hai chương trình, học lại, học cải thiện điểm, học bù Đợt 2, Học kỳ 1, năm học 2021 - 2022
Số: 1102/TB-HVTC ngày 19 tháng 10 năm 2021

Căn cứ kế hoạch giảng dạy học kỳ I năm học 2021-2022;

Căn cứ Thông báo số 1052/TB-HVTC ngày 08/10/2021 của Giám đốc Học viện về Lịch học các lớp học lại, học cải thiện điểm, học bù đợt 2, Học kỳ 1, năm học 2021-2022;

Căn cứ Thông báo số 846/TB-HVTC ngày 10/08/2021 của Giám đốc Học viện về hình thức thi kết thúc học phần/môn học năm học 2021-2022 (theo hình thức thi trực tuyến);

Căn cứ tình hình diễn biến phức tạp do dịch bệnh Covid-19,

Học viện Tài chính thông báo Lịch thi kết thúc học phần/môn học đối với các lớp hệ Liên thông Đại học, Đại học văn bằng 2, học cùng lúc hai chương trình, học lại, học cải thiện điểm, học bù có lịch học từ ngày 21/09 đến 27/12/2021, đợt 2, Học kỳ 1, năm học 2021 - 2022 như sau:

1. Hình thức thi: Thi trực tuyến

2. Thời gian thi: Từ ngày 24/10 đến 31/12/2021:

- Lịch thi hệ Liên thông ĐH, ĐH văn bằng 2 (Phụ lục 1A) [XEM TẠI ĐÂY]

- Lịch thi các lớp Học cùng lúc hai chương trình (Phụ lục 1B) [XEM TẠI ĐÂY]

- Lịch thi các lớp học lại, học cải thiện điểm, học bù (Phụ lục 1C) [XEM TẠI ĐÂY]

3. Hình thức nộp bài: Sinh viên thực hiện theo hướng dẫn chi tiết do Ban Khảo thí & Quản lý chất lượng ban hành.

Thông tin liên hệ nếu có vấn đề phát sinh về lịch thi: đ/c Nga - Ban QLĐT, SĐT 0912.877.669.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị/cá nhân phối hợp với Ban QLĐT và các đơn vị liên quan để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 6191
Các bài đã đăng

Danh sách liên kết