Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ tư, 22/08/2018 - 10:1

TB: v/v xếp chuyên ngành đào tạo và bố trí lớp ngoại ngữ cho sinh viên hệ đại học chính quy khoá 56 năm 2018 (diện xét tuyển dựa vào kết quả học tập và kết quả thi THPT)
Số: 844/TB-HVTC ngày 20 tháng 8 năm 2018

Căn cứ số thí sinh thực tế trúng tuyển và nhập học vào từng ngành đào tạo;

Căn cứ vào số lượng giảng viên từng chuyên ngành;

Căn cứ vào nguyện vọng đăng ký của thí sinh đến nhập học khoá 56 năm 2018, Học viện thông báo xếp chuyên ngành đào tạo và bố trí lớp ngoại ngữ cho sinh viên trúng tuyển năm 2018 theo nguyên tắc sau:

1. Xếp chuyên ngành đào tạo

- Xét thứ tự ưu tiên theo nguyện vọng (NV) đăng ký vào các chuyên ngành, lấy hết nguyện vọng 1 nếu còn chỉ tiêu lấy tiếp nguyện vọng 2, nguyện vọng 3... cho đến khi đủ chỉ tiêu vào chuyên ngành.

Cụ thể, xét hết NV1 đến NV2 (đối với các CN thuộc ngành Quản trị kinh doanh) và đến NV3 (đối với các CN thuộc ngành Kế toán, Kinh tế) và đến NV 11 (đối với các CN thuộc ngành Tài chính – Ngân hàng).

- Đối với xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT: Nếu số lượng sinh viên đăng ký vào một chuyên ngành lớn hơn chỉ tiêu phân bổ cho chuyên ngành đó thì sẽ xét theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 7 cho đến khi đủ chỉ tiêu.

- Đối với xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia:  Nếu số lượng sinh viên đăng ký vào một chuyên ngành lớn hơn chỉ tiêu phân bổ cho chuyên ngành đó thì sẽ xét theo điểm từ cao xuống (có tính điểm ưu tiên) cho đến khi đủ chỉ tiêu.

- Đối với sinh viên diện dự bị đại học thì xếp lớp CN căn cứ  theo Công văn của Hiệu trưởng các trường dự bị dân tộc và điều kiện của Học viện; đối với sinh viên diện đào tạo cử tuyển các tỉnh xếp lớp CN theo Công văn đề nghị của UBND Tỉnh.

Trường hợp những chuyên ngành nào có lượng sinh viên đăng ký chưa đến 30% số chỉ tiêu được duyệt, Học viện sẽ xem xét bố trí lớp học không quá 50% chỉ tiêu của chuyên ngành đó. Trường hợp nếu số lượng sinh viên đăng ký dưới 10% so với chỉ tiêu chuyên ngành được duyệt, Học viện sẽ xem xét việc mở lớp.

2. Bố trí lớp học ngoại ngữ            

Sau khi sinh viên được xét chọn vào chuyên ngành, Học viện tiếp tục phân lớp học ngoại ngữ theo nguyện vọng đăng ký. Nếu số lượng sinh viên trong CN đó đăng ký học Pháp văn, Trung văn ít hơn 25 sinh viên thì Học viện sẽ chuyển số sinh viên đó sang học Anh văn.

Số lần đọc: 16808

Danh sách liên kết